Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 19.11.2021 - 11:15  //  aktualizácia: 19.11.2021 - 11:16  //  zobrazené: 963

V strede Pribinovho parku vo Veči pri detskom ihrisku nefunguje osvetlenie

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 4. novembra 2021

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 04. 11. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „V strede Pribinovho parku vo Veči pri detskom ihrisku nefunguje osvetlenie. 

 

  1. V strede Mestského cintorína vo Veči som si všimol, že tiež nesvieti osvetlenie, prosím preveriť.“

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Porucha bude odstránená do konca novembra.

 

  1. Správca mestského cintorína nenahlásil žiadne poruchy, v rámci údržby sa preverí kontrola funkčnosti osvetlenia cintorína.

 

 

S pozdravom

 

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností