Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 29.05.2020 - 11:38  //  aktualizácia: 29.05.2020 - 12:57  //  zobrazené: 476

V Šali vyzbierali 270 kíl potravín, aby pomohli ohrozeným pandémiou

Dvom šalianskym občianskym združeniam sa počas dvoch dní tohto týždňa podarilo za pár hodín od ľudí vyzbierať približne 270 kilogramov potravín. Celkovo zaevidovali vyše 150 darcov, ďalší sa chcú pridať ešte v nasledujúcich dňoch. Okrem toho získali aj finančnú hotovosť. Združenia zbierkou pomôžu konkrétnym jednotlivcom a rodinám ohrozeným pandémiou koronavírusu v meste a okrese Šaľa. V okrese je približne 160 poberateľov dávok a príspevkov z dôvodu nízkeho príjmu (invalidní a starobní seniori a ďalší). Ďalších 30 rodín je v existenčnej kríze práve z dôvodu neschopnosti zabezpečiť základné životné potreby aj pre deti alebo rodiny deťmi, a súčasne dbať na odporúčania o zvýšenom dodržiavaní hygieny. Ďalším 70 jednotlivcom hrozí, že sa dostanú do extrémnej núdze.

K solidarite s tými, ktorí sú v meste a okrese Šaľa najviac ohrození pandémiou, vyzvali občanov občianske združenia Optima Status a Šaľa - Tvoje mesto. Zbierku zabezpečili v stredu a v piatok s ďalšími dobrovoľníkmi pred dvomi miestnymi obchodnými domami. ,,Oba dni boli fyzicky náročné, ale do zbierky sa zapojilo veľa ľudí zo Šale i okolitých obcí. Väčšina oslovených do zbierky prispela aspoň jedným druhom tovaru. Najčastejšie to boli cestoviny a konzervy, nazbierali sme aj pár sladkostí pre deti," uviedla predsedníčka občianskeho združenia Optima Status Renáta Zelezníková. ,,Mnohí darcovia nás vyhľadali cielene, pretože ich oslovil spôsob posunutia pomoci a prispeli aj celými taškami alebo krabicami potravín a hygienických potrieb. Veľmi si vážime, že solidaritu s rodinami v existenčnej kríze vyjadrili dobrým skutkom aj tí, ktorí sami majú málo. Prihlásil sa dokonca aj darca, ktorý chce pomáhať potrebným pravidelne," dodala Zelezníková.

,,Za všetko, čím rodiny a jednotlivci prispeli v prospech iných, chceme vyjadriť náš veľký obdiv a vďaku. V čase krízy a neistoty je takýto skutok hrdinstvom. V správnom čase, na správnom mieste a správnym spôsobom. Do zbierky osobitne prispeli aj šalianski skauti, ktorým rovnako, ako všetkým ľuďom dobrej vôle, záleží na tom, aby sme krízu z pandémie prekonali s minimálnymi škodami na  ľudských osudoch," uviedla Zelezníková. Výsledky zbierky ocenil aj predseda občianskeho združenia Šaľa - Tvoje mesto Róbert Andráši. ,,Na pomoci sa podieľali všetky vekové kategórie. Všetkým patrí veľké ďakujeme. Veľmi milé bolo napríklad sledovať, ako viedli k pomoci rodičia svoje deti, vysvetľovali deťom pre koho je pomoc určená. Medzi darcami sme spoznali aj rodiny, ktoré pomáhali s potravinami v minulosti, čo je veľmi chvályhodné," uviedol Róbert Andráši, poslanec Mestského zastupiteľstva v Šali.

Každého, kto sa zapojil do zbierky, jej iniciátori potešili darčekom. ,,Darovali sme mu rúško zdarma a špeciálnu odmenu - pripravené dekoračné predmety. Časť z nich pripravili dobrovoľníčky občianskeho združenia Optima Status. Boli to svietniky, vonné sviečky a ozdobné fľaše s levanduľovou soľou do kúpeľa. Pridali k tomu magnetky a kľúčenky s nápisom "Dobro robím", ktoré pre účel zbierky vyrobil a zdarma daroval Šaľan Dušan Sloboda," vymenúva Zelezníková. K darom prispelo aj občianske združenie Šaľa - Tvoje mesto. Poskytlo rúška a perá. ,,Hovorí sa, že radosť darovaním rastie. My sme boli radi, že nám darovali niečo zo seba, a našim darčekom sme urobili radosť im," dodal Róbert Andráši. Obaja zástupcovia združení zároveň uviedli, že zbierku je možné ešte do konca júna osobitne podporiť aj na číslo účtu občianskeho združenia Šaľa - Tvoje mesto SK10 5200 0000 0000 1506 8729. ,,Do poznámky stačí uviesť "Potravinová pomoc"," dodal Andráši.

Pomoc budú mať na starosti pracovníci združení, distribuovať ju budú v najbližších týždňoch do domácnosti rodín z okresu Šaľa. Cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi a jednotlivci s nízkymi príjmami, ktorí boli aj pred vypuknutím krízy v núdzi a s jej nástupom sa im pridali ďalšie starosti, ktoré nevedia vyriešiť sami. Táto materiálna pomoc je jedným z dôležitých prvkov pre zníženie negatívnych následkov na najviac ohrozené obyvateľstvo. V meste Šaľa doteraz nebol zaznamenaný ani jeden prípad nákazy Covid-19, negatívne dôsledky pandémie sa už začínajú prejavovať. Zvýšenie miery evidovanej nezamestnanosti je len jednou z indícií k tomu, že spolupatričnosť, súdržnosť a vzájomná podpora obyvateľov sú potrebné aj v Šali.