Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 26.06.2019 - 09:06  //  aktualizácia: 26.06.2019 - 09:13  //  zobrazené: 915

V Šali sme vyhodnotili súťaž ,,Do práce na bicykli“

24. júna 2019 sme slávnostne ocenili šalianskych cyklistických účastníkov, ktorí sa zapojili do súťaže ,,Do práce na bicykli 2019“. V Šali sa v tomto roku do súťaže zaregistrovalo 39 tímov a 136 jednotlivcov. Celkovo na bicykli odjazdili 8 748,33 km, uskutočnili 2 044 jázd a ušetreného bolo 2 262,02 kg oxidu uhličitého. Na jedného účastníka bolo najazdených 64,33 km. ,,Cyklisti, ktorí sem prišli hovorili, že začína vážny ruch na cyklotrase do Dusla, je to využívané a spĺňa to účel, pre ktorý sme tú cyklotrasu stavali. Veľmi sa tomu teším. Momentálne je najintenzívnejšie rozpracovaná cyklotrasa do Diakoviec,“ uviedol primátor Šale Jozef Belický.

Súťaž bola určená pre samosprávy, zamestnancov a zamestnávateľov. Teší nás ale záujem aj zo strany šalianskych detí, ktoré sa do súťaže zapojili aj v tomto roku. Len z MŠ 8. mája sa do súťaže zapojilo 17 tímov. ,,Súťažili aj deti z našej materskej školy aj pedagogický a nepedagogický zamestnanci a tento rok sa zapojili aj rodičia, ktorí prevádzali detičky do materskej školy,“ doplnila riaditeľka MŠ 8. mája Žaneta Gužíková. Záujem verejnosti každým rokom stúpa. Výsledkom je i vyšší počet zaregistrovaných tímov a jednotlivcov oproti minulým rokom.

Vyhodnotenie výsledkov v našom meste:

Diplom za najväčší počet najazdených kilometrov bol udelený súťažnému tímu CYKLO-BEŽCI ŠAĽA, ktorí najazdili 1395,62 kilometrov.

Diplom za najväčší počet uskutočnených jázd bol udelený súťažnému tímu VUCHŤÁCI, ktorí uskutočnili 134 jázd.

Diplom za najväčší počet najazdených kilometrov bol udelený súťažiacemu MIROSLAVOVI MIŠKOVIČOVI, ktorý prešiel 699,54 kilometrov.

Diplom za najväčší počet uskutočnených jázd bol udelený súťažiacemu MARTINOVI KALABAVI, ktorý uskutočnil 43 jázd.

Diplom spoločnosti s najväčším počtom registrovaných účastníkov získala MATERSKÁ ŠKOLA 8. MÁJA, ŠAĽA.

V rámci Slovenska sa do súťaže tento rok zaregistrovalo 12 687 ľudí, ktorí  celkovo prešli 1 026 884,5 km. Uskutočnili 167 250 jázd a ušetrili 332 750,7 kg oxidu uhličitého. Na jedného účastníka bolo v rámci celého Slovenska najazdených 80,94 km. ,,Tento ročník bol skvelý. Kvôli počasiu sme nenajazdili toľko kilometrov ako minulý rok, ale to nie je to podstatné, podstatný je ten záujem ľudí. Počas tejto kampane sa nám podarila skvelá vec aj s podporou týchto detí, a to v slovenských mestách schváliť zákon o dotáciách na podporu cyklistickej dopravy. Je to malý krok pre ľudstvo, ale veľký pre cyklistov. Pozitívne vnímam aj to, že popri dospelých bicyklujú aj deti a teší ma obrovský záujem samospráv,“ doplnil národný cyklokoordinátor Peter Klučka. Sme veľmi radi, že súčasťou tohto projektu boli i naši obyvatelia.

 

 

(dh)