Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 27.10.2014 - 14:21  //  aktualizácia: 27.10.2014 - 14:36  //  zobrazené: 293

V Šali sa konal poradenský deň

Dňa 22.10.2014 sa na Mestskom úrade v Šali konal poradenský deň pre občanov mesta, ktorý organizovalo Mesto Šaľa v spolupráci s Organizáciou sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, pracovisko Šaľa a Slovenským zväzom zdravotne postihnutých, základnou organizáciou v Šali. Cieľom tohto stretnutia bolo zvýšiť informovanosť občanov o tom, ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnych služieb (opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov a pod.). Ďalšou témou bolo oboznámiť občanov s podmienkami poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o výhodách a zľavách, ktoré môžu získať ťažko zdravotne postihnuté osoby. Prítomní občania prejavili záujem o tieto témy a využili možnosť individuálnych konzultácií s jednotlivými odborníkmi v danej oblasti.