Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.05.2018 - 14:30  //  aktualizácia: 16.05.2018 - 14:31  //  zobrazené: 1519

V akom štádiu je „Koncepcia riešenia širších vzťahov podľa UPN mesta Šaľa - Hospodárska ulica – m. č. Veča“, ktorú prerokoval MsÚ Šaľa dňa 10. 10. 2017

číslo: I12/2018

Požadované informácie: v akom štádiu je „Koncepcia riešenia širších vzťahov podľa UPN mesta Šaľa - Hospodárska ulica – m. č. Veča“, ktorú prerokoval MsÚ Šaľa dňa 10. 10. 2017.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Koncepciu riešenia širších vzťahov „m. č. Veča, lokalita Hospodárska ul.“, pripravuje súkromný investor, ktorý má podnikateľské záujmy v tomto území. Zatiaľ mestu nebola predložená Urbanistická štúdia na posúdenie súladu s územným plánom.

 

Mesto Šaľa má záujem vstúpiť do rokovania so súkromným investorom vo fáze predloženia spracovaného riešenia dopravného napojenia nových obvodov IBV a dobudovania príjazdovej komunikácie na Hospodárskej ul.