Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 12.05.2020 - 13:06  //  aktualizácia: 12.05.2020 - 13:09  //  zobrazené: 487

Uvoľnili sa pravidlá pre občianske sobáše na radnici

Máj lásky čas. O tejto vete svedčí aj množstvo zaľúbencov, ktorí sa aj v čase koronavírusu rozhodli spečatiť svoju lásku. Občianske sobáše na Mestskom úrade v Šali prebiehali aj počas pandémie, avšak za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od  6. mája 2020 sa uvoľnili pravidlá pre občianske sobáše na radnici. Mesto po zvážení priestorových možností obradnej siene Mestského úradu v Šali rozhodlo, že na obrade bude môcť byť prítomných maximálne 20 ľudí vrátane nevesty, ženícha, dvoch svedkov, sobášiaceho, matrikárky, aktérky a hudobníka.

Pri obrade je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom (príp. šálom či šatkou), pred vstupom použiť dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice. Rukavice a dezinfekčné prostriedky zabezpečí mesto. Mesto zabezpečí aj dezinfekciu priestorov, kľučiek, dotykových plôch, či použitých predmetov.

Medzi prítomnými musia byť minimálne dvojmetrové odstupy (okrem členov spoločnej domácnosti), a to aj pri vchádzaní a vychádzaní z obradnej siene. V obradnej sieni sa na základe opatrení ruky nepodávajú. Na obradoch sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky infekčného respiračného ochorenia.

(DH)