Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 31.05.2010 - 09:45  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:19  //  zobrazené: 1664

Uviesť skutočný stav predmetu parc. č. 4030 pri podpise ZoBZ medzi mestom a Ing. Tomášom Alföldim s manželkou dňa 25. 3. 2009.

číslo: I14/2010

Uviesť skutočný stav predmetu parc. č. 4030 pri podpise ZoBZ medzi mestom
a Ing. Tomášom Alföldim s manželkou dňa 25. 3. 2009.
Uviesť skutočný stav predmetu parc. č. 4030 pri podpise nájomnej zmluvy medzi mestom
a Ing. Tomášom Alföldim s manželkou dňa 6. 7. 2009.

Mesto Šaľa listom zo dňa 22. 4. 2010 zaslalo žiadateľovi výzvu na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie, nakoľko žiadosť neobsahovala zákonom predpísané náležitosti.

Vzhľadom k tomu, že žiadateľ ani napriek výzve nedoplnil do žiadosti všetky zákonom predpísané náležitosti v stanovenej lehote, mesto Šaľa žiadosť odložilo.

Žiadateľ: Ing. Alexander Szarka, Šaľa