Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 28.05.2018 - 10:34  //  aktualizácia: 28.05.2018 - 10:35  //  zobrazené: 1508

Uviedol, že sa bude opakovať, na konci ulice Komenského, tá nepovolená skládka, ktorá tam vzniká z dôvodu, že tam ľudia nosia po väčšine zelený odpad

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 10. 05. 2018,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Uviedol, že sa bude opakovať, na konci ulice Komenského, tá nepovolená skládka, ktorá tam vzniká z dôvodu, že tam ľudia nosia po väčšine zelený odpad, už sa tam objavuje aj iný komunálny odpad, upozorňoval na to už minule; opýtal sa, či sa s tým nedá niečo robiť, aby sa to nejakým spôsobom oplotilo, alebo mesto vyzvalo nájomcu pozemku, ktorým je asi niektorá z tých spoločností dodávajúcich energie, ale v podstate riešenie to nemalo žiadne.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Predmetné pozemky sú vo vlastníctve fyzických osôb a ďalšie sú v správe Slovenského pozemkového fondu za neznámeho vlastníka. Ing. Haládiková, pracovníčka referátu životného prostredia, vykonáva dvakrát do týždňa terénne ohliadky na zbernom dvore, pri vchode ktorého je predmetná lokalita. Podľa zistení je na tomto mieste  ukladaný väčšinou tzv. zelený odpad. Za účelom zistenia pôvodcov odpadu sa v spolupráci s mestskou políciou zabezpečí v 21. týždni osadenie fotopasce.

 

S pozdravom

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Ing. Edita Haládiková, referent životného prostredia