Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 15.12.2017 - 10:41  //  aktualizácia: 15.12.2017 - 10:42  //  zobrazené: 1885

Uviedol, že by mal jednu interpeláciu k plavárni; je pravda, že tam dávno nebol, ale ľudia mu volajú, aj rodičia čo tam chodia s deťmi...

predkladateľ: Mgr. Jozef Varsányi

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 30. novembra 2017

 

 

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 30. 11. 2017,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

Uviedol, že by mal jednu interpeláciu k plavárni; je pravda, že tam dávno nebol, ale ľudia mu volajú, aj rodičia čo tam chodia s deťmi, že tam je studená voda; hovoria, že ak mesto chce, aby ľudia chodili na plaváreň, tak tam treba urobiť nejaké opatrenie, lebo skutočne je tam studená voda, resp. nezodpovedá tým tepelným ... (nezrozumiteľný zvukový záznam); aj v detskom aj vo veľkom bazéne; boli tam ľudia, ktorí vyšli znechutení, že neprídu viac, lebo taká je studená voda; myslí si, že teplú vodu dostávame z Dusla, nevie či úplne zadarmo, ale určite s nejakou zľavou, takže to by nebol problém, ale to treba tak nejako spraviť, aby tam ten tím, ktorý je nový, aby to zabezpečoval tak, aby tá ... (nedokončená veta).

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Písomné vyjadrenie Ing. Patrika Ščasného – riaditeľa Aquasportu k interpelácii tvorí prílohu tohto listu.

 

 

S pozdravom

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Prílohy