Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.03.2023 - 13:05  //  aktualizácia: 13.03.2023 - 13:06  //  zobrazené: 564

Uvedenie celkového počtu rozhodnutí vydaných v zmysle § 88a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za obdobie roka 2021/2022, v rámci ktorých odkázal stavebný úrad vlastníka pozemku na sú

číslo: I5/2023

Požadované informácie:

  1. uvedenie celkového počtu rozhodnutí vydaných v zmysle § 88a ods. 3 zákona
    č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za obdobie roka 2021/2022, v rámci ktorých odkázal stavebný úrad vlastníka pozemku na súd a prerušil konanie o dodatočnom povolení stavby,

2....uvedenie počtu konaní za obdobie roka 2021/2022, ktoré boli opätovne obnovené  
      v dôsledku právoplatných rozhodnutí konajúcich súdov vo veci  (právo  stavebníka
      k pozemku zriadené rozhodnutím súdu – vecné bremeno, prikázanie stavby do vlastníctva
      vlastníka pozemku),

3....uvedenie počtu konaní za obdobie roka 2021/2022, ktoré boli zastavené v dôsledku
      právoplatných rozhodnutí konajúcich súdov vo veci (rozhodnutia o odstránení stavby),

4....v prípade, ak disponujete informáciou o spôsobe, akým príslušný súd v uvedených
      konaniach rozhodol (odstránenie stavby, prikázanie stavby vlastníkovi pozemku či
      zriadenie vecného bremena), žiadam aj o uvedenie počtu rozhodnutí konajúcich súdov
      v členení podľa ich obsahu (odstránenie stavby, prikázanie stavby vlastníkovi pozemku či
      zriadenie vecného bremena).


Sprístupnené informácie:

  1. uvedenie celkového počtu rozhodnutí vydaných v zmysle § 88a ods. 3 zákona
    č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za obdobie roka 2021/2022, v rámci ktorých odkázal stavebný úrad vlastníka pozemku na súd a prerušil konanie o dodatočnom povolení stavby – stavebný úrad neeviduje žiadne rozhodnutie 

2....uvedenie počtu konaní za obdobie roka 2021/2022, ktoré boli opätovne obnovené  
      v dôsledku právoplatných rozhodnutí konajúcich súdov vo veci  (právo  stavebníka
      k pozemku zriadené rozhodnutím súdu – vecné bremeno, prikázanie stavby do vlastníctva
      vlastníka pozemku) – žiadne konanie

3....uvedenie počtu konaní za obdobie roka 2021/2022, ktoré boli zastavené v dôsledku
      právoplatných rozhodnutí konajúcich súdov vo veci (rozhodnutia o odstránení stavby)
      žiadne konanie

4....v prípade, ak disponujete informáciou o spôsobe, akým príslušný súd v uvedených
      konaniach rozhodol (odstránenie stavby, prikázanie stavby vlastníkovi pozemku či
      zriadenie vecného bremena), žiadam aj o uvedenie počtu rozhodnutí konajúcich súdov
      v členení podľa ich obsahu (odstránenie stavby, prikázanie stavby vlastníkovi pozemku či
      zriadenie vecného bremena) – žiadne rozhodnutie súdu