Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 09.04.2020 - 09:28  //  aktualizácia: 09.04.2020 - 09:40  //  zobrazené: 365

Usmernenie hlavného hygienika SR k vysluhovaniu sviatosti zmierenia

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce alebo farnosti.

Vo výnimočných prípadoch odporúčame požiadať o individuálnu spoveď, ktorú je možné vykonať len:

1. ak spovedajúca osoba bude zdravá a bez nariadených karanténnych opatrení,

2. pri dodržaní dohodnutého termínu sv. spovede,

3. na vhodnom mieste pri zabezpečení vhodných podmienok sv. spovede a dodržaní protiepidemických opatrení,

4. sv. prijímanie.

Hlavný hygienik SR odporúča ľuďom požiadať o individuálnu spoveď zmierenia IBA vo výnimočných, mimoriadnych, neodkladných prípadoch.

Celé usmernenie hlavného hygienyka SR nájdete v prílohe.

Prílohy