Domov   >  Komunálne voľby
publikované: 10.08.2018 - 13:15  //  aktualizácia: 16.08.2018 - 09:49  //  zobrazené: 1183

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

M E S T O   Š A Ľ A

 

OZNÁMENIE

 

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Šali podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesením č. 5/2018 – XXX. zo dňa 28. júna 2018 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Šali bude mať 21 poslancov, ktorí sa budú voliť v 3 volebných obvodoch.

 

Vo volebnom obvode číslo 1, ktorý zahŕňa:

1. mája, 8. mája, Agátová, Bilická, Bottova, Čsl. armády, Dostihová ulica, Hlboká, Horná, Hurbanova, J. Feketeházyho, J. Kollára, Jánošíkova, Kpt. Jaroša, Kráľovská, Kvetná,
L. Novomeského, M. M. Hodžu, Malá, Murgašova, Nádražná, Námestie Sv. Trojice, Nemocničná, Nešporova, Okružná, P. Pázmaňa (nepárne orientačné čísla), Parkúrová ulica, Partizánska, Robotnícka, Sadová, Sládkovičova, Smetanova, SNP, Staničná, Štúrova, Švermova, Ulica Likavka, Ulica Sama Chalupku, Váhová, Vajanského, Voltížna ulica,

sa volí 7 poslancov.

 

Vo volebnom obvode číslo 2, ktorý zahŕňa:

B. Nemcovej, Brezová, Broskyňová, Budovateľská, Diakovská, Dolná, Drieňová, Družstevná, Dubová, Gagarinova, Gaštanová, mestská časť Hetméň, Hlavná, Hrabová, Hviezdoslavova,
J. Palárika, Jabloňová ulica, Jarmočná, Jaseňová, Javorová, Jazerná, Jelšová, Jesenského, Kalinčiakova, Kilič, Krátka, Krížna, Kukučínova, Kúpeľná, Lesná, Letná, Lipová, Liesková, M. R. Štefánika, Markovičova, Mostová, Nábrežná, Námestie Sv. Juraja, Nezábudková, Orechová, P. J. Šafárika, P. Pázmaňa (párne orientačné čísla), Pažitná, Pionierska, Ružová, Slivková ulica, Školská, Topoľová, Tulipánová, V. Šrobára, Vinohradnícka, Vlčanská, Záhradnícka, Železničná,

sa volí 7 poslancov.

 

Vo volebnom obvode číslo 3, ktorý zahŕňa:

Bernolákova, Cintorínska, Dlhoveská, Dózsova, Fr. Kráľa, Gen. L. Svobodu, Germánska, Gorkého, Hliník, Hollého, Hospodárska, Jilemnického, Komenského, Lúčna, Lužná, Narcisová, Nitrianska, Nivy, Nová, Pribinovo námestie, Priečna, Rímska, Slnečná, Trnovecká, Úzka,

sa volí 7 poslancov.

 

V Šali dňa 10. 08. 2018

 

                                                                                                                Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta

Prílohy