Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.09.2016 - 07:56  //  aktualizácia: 09.09.2016 - 07:56  //  zobrazené: 3077

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky oznamuje rodičom detí

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú strednú školu alebo vysokú školu (denné štúdium), aby si splnili svoju oznamovaciu povinnosť a predložili potvrdenie o návšteve školy na školský rok 2016/2017. Potvrdenie je potrebné doručiť na pracoviská Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky podľa miesta trvalého pobytu rodiča, najneskôr do konca mesiaca september 2016, u vysokoškolákov v čase zápisu na vysokú školu. V prípade, že rodič dieťaťa, alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti tento doklad nepredloží v stanovenom termíne, výplata prídavku na dieťa bude zastavená.
 
V prílohe pripájam tlačivo potvrdenia.
 

Prílohy