Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.10.2019 - 11:14  //  aktualizácia: 11.10.2019 - 11:15  //  zobrazené: 1229

Úprava otváracích hodín novootvoreného skate parku, resp. úpravu súkromného vyhradeného času

predkladateľ: Ing. Tomáš Mészáros

Odpoveď na interpelácie prednesenú v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2019

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 09. 2019,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Chcel by som veľmi pekne poprosiť o úpravu otváracích hodín novootvoreného skate parku, resp. úpravu súkromného vyhradeného času, v ktorom nemá možnosť verejnosť tento novootvorený skate park navštíviť; momentálne je nastavená doba, ktorá je vyhradená
a verejnosť ho nemá možnosť navštíviť; je od 16-tej do 20-tej; akákoľvek pracujúca občianka má pracovnú dobu cca do 16-tej a tým pádom nemá možnosť s dieťaťom, ktoré je do spomínaného športu zanietené, navštíviť; ak by to bolo možné, tak posunúť tú dobu, príp. od 18-tej, aby sa tam tie deti mohli vyhrať.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Skatepark bol dňa 09. 10. 2019 zaradený do majetku mesta a správcom je p. Jaroslav Rácz. Prevádzkový poriadok a prevádzkové hodiny boli stanovené operatívne z dôvodu veľkého počtu záujemcov. V súčasnosti je v spracovaní nový prevádzkový poriadok, ktorý bude spracovaný v zmysle požiadaviek obyvateľov.

 

 

S pozdravom

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia stratégie a komunálnych činností