Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.12.2016 - 14:52  //  aktualizácia: 16.12.2016 - 14:53  //  zobrazené: 467

Upozornenie na problém pri vychádzaní z ulice Komenského vo Veči na Nitriansku ulicu

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 1. decembra 2016

 

 

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 01. 12. 2016, ste predniesli interpeláciu v znení:

 

 1. Chcel by upozorniť na problém pri vychádzaní z ulice Komenského vo Veči na Nitriansku ulicu. Niekedy sú odparkované autá v tesnej blízkosti križovatky a znemožňujú bezpečnostný výhľad na hlavnú cestu. Ak by sa dala na poslednú svetelnú lampu umiestniť značka zákaz parkovať alebo namaľovať pruhy na vozovku.

 

 1. Chcel by požiadať o opravu chodníka, ako som už upozornil v minulosti na nerovnosť chodníka na Nitrianskej ul.

 

 1. Urobiť na všetkých miestach chodníka na ul. Nitrianska bezbariérový prejazd, nakoľko je tam prechod pre chodcov a je to nevyhovujúce pre hendikepovaných a matky s kočíkmi.

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

 1. V uvedenom úseku plánuje správca cesty v budúcnosti celkovo zakázať odstavenie motorových vozidiel, s čím mesto nie je stotožnené. Váš návrh bude prerokovaný aj na komisii dopravy a s dopravným inžinierom od štátnej polície.

   

 2. Oprava poškodenej časti chodníka je zaradená do opráv v roku 2017 a bude riešená medzi prvými hneď, ako to podmienky dovolia.

   

 3. Úpravy nájazdov na chodníky budú na Nitrianskej ulici zrealizované v roku 2017 až k cestnému mostu.

   

   

  S pozdravom

   

   

    Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

  Vypracoval:

  Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností