Domov   >  Kultúra
publikované: 02.06.2020 - 12:31  //  aktualizácia: 02.06.2020 - 12:52  //  zobrazené: 554

Vyhodnotenie "hádankárskej" súťaže

Hádankovú súťaž, ktorú pripavili členovia komisie kultúry ste mali možnosť rozlkúsknuť do polnoci 1.júna 2020. Súťažiaci dostali indície a mali uhádnuť objekt a miesto, kde sa nachádza. Otázka znela: Koho a kde by ste hľadali ak by ste mali takéto indície:

Indícia č. 1

Bojovník s kopijou a brnením, draka bije, slávou žije!“

Správna odpoveď je: Socha sv. Juraja, nachádza sa vedľa mestskej knižnice.

Socha sv. Juraja bojujúceho s drakom sa datuje do druhej polovice XIX. storočia. Autorstvo zostáva anonymné, ale podľa domnienky historikov dielo je tvorbou neznámeho miestneho umelca.

Indícia č. 2

Pod hladinou vydýchol naposledy, bo životy iných zachrániť v pláne mal! Patrónom všetkých, čo červeného kohúta utopiť sa snažia, naveky sa stal!“

Správna odpoveď je: Socha sv. Floriána, nachádza sa pri vstupe do kostola sv. Margity Antiochijskej.

Socha pochádza pravdepodobne zo začiatku 19. storočia. Zobrazuje sv. Floriána, ako hasí horiaci dom. Je jedným zo 14 pomocníkov v núdzi a patrónom proti ohňu, suchu a povodniam. Socha je umiestnená pred kostolom. Je od neznámeho autora, bola reštaurovaná v roku 1997.

Indícia č. 3

Zo syna kráľa pustovník sa stáva, pastierom oviec i svätým naveky zostáva!“

Správna odpoveď je: Socha sv. Vendelína, nachádza sa v parčíku na Dolnej ulici.

Socha bola postavená v roku 1844 zo Základiny zloženej Jozefom Feketeom a jeho manželkou Annou, r. Pinkovou. Sv. Vendelín - ochranca pastierov je zobrazený v pastierskom odeve, na hlave má klobúk a ruky má zopäté k modlitbe. Pravdepodomne mal pôvodne v ruke pastiersku palicu. Pri jeho nohách je zobrazený baranček a teliatko.

Víťazmi súťaže sa stávajú Dominik (7), Adrián (5) a Kristínka (3) Lipiakovci, ktorí súťaž poňali interaktívne a nakrútili nám aj toto skvelé video:

 

Cenu získava aj Emka Andrášiková (11). Víťazov budeme informovať písomne, kedy si budú môcť ceny prevziať.

 

-md-