Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 24.07.2019 - 10:19  //  aktualizácia: 24.07.2019 - 10:26  //  zobrazené: 375

Údržba miestnych komunikácií

Práce na oprave chodníka na ulici Komenského sú opäť v plnom prúde. Keďže sa v našom meste vyskytla naliehavejšia situácia, ktorá si vyžadovala opravu, tak sa rekonštrukčné práce na chodníku museli pozastaviť. Okrem toho mesto dokončilo i havarijný prepad komunikácie na Sadovej ulici a pokračovalo i v oprave výtlkov v mestskej časti Veča.

V súvislosti s blížiacim sa novým školským rokom sa pri ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM v Šali umiestnili nové spomaľovače. Staré už boli zjazdené a zničené. Mesto počas tohto týždňa vyplnilo aj škáry, ktoré zostali po starých spomaľovačoch a zároveň sa opravil aj prístup do bočného vstupu maďarskej školy, kde bola poškodená dlažba. Žiaci, ktorí v septembri nastúpia do školských lavíc tak budú mať plnohodnotný prístup do budovy.

O kúsok ďalej, pred kostolom sa kompletne vymenil poškodený poklop šachty, pod ktorým sa nachádza hlavný uzáver k artézskej studni.

Týmito prácami, ale ešte nič nekončí. Mesto v najbližších dňoch opraví aj prístupové chodníky na ulici P. Pázmaňa k bytovým domom, chodník na Hlbokej ulici a aj niektoré chodníky z betónových kociek medzi ulicami Družstevná a Dolná.

 

 

(DH)