Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 25.04.2007 - 13:18  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 13:30  //  zobrazené: 1226

Smerom k trvalo udržiavateľnému rozvoju: spoločenské indikátory

REC Slovensko (Regionálne enviromentálne centrum so sídlom v Bratislave) spolu s partnerskou organizáciou Spoločnosť pre trvalo udržateľný rozvoj – pobočka Nitra začali v r. 2003 realizovať na území Slovenska „Pilotný projekt zapojenia sa slovenských samospráv do celourópskych aktivít trvalo udržateľného rozvoja (TUR) miest“.

Cieľom projektu je podpora miestnych samospráv v Európe pri používaní spoločných indikátorov na meranie pokroku pri rozvoji miestnej trvalej udržateľnosti.

Na území Slovenska sa projekt realizoval spôsobom praktického vyhodnocovania ukazovateľov TUR (tzv. Spoločné európske indikátory) v 3 vybraných slovenských mestách (spomedzi 30-ich samospráv, ktoré o tento projekt prejavili záujem), medzi ktorými bola aj Šaľa.

Projekt tvorí 10 indikátorov, z toho prvých 5 je povinných. Každý indikátor odráža vzťah medzi enviromentálnymi, ekologickými a sociologickými aspektami. Projekt sa nezameriava na porovnanie absolútnych hodnôt, ale na rozsah zmeny v čase a na identifikáciu trendov a smerov. Predpokladá sa, že uvedené indikátory budú samosprávy ďalej zdokonaľovať a vychádzať z poznatkov získaných pri jeho realizácii v ďalšom období.

Vyhodnocovanie tohto projektu sa realizovalo čiastočne formou dotazníka, čiastočne zberom a hodnotením údajov.

Projekt bol realizovaný za finančnej podpory Európskej komisie v spolupráci s REC Slovensko.

Autori
Ing. Edita Haládiková
Ing. Katarína Minárechová
Ing. Eliška Vargová

Prílohy