Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 04.10.2016 - 09:15  //  aktualizácia: 04.10.2016 - 11:23  //  zobrazené: 1996

Učiteľky z Orosláňu navštívili naše deti v MŠ

Uplynulý piatok, 30.septembra, navštívilo Šaľu takmer 60 učiteliek z materských škôl z nášho družobného mesta, maďarského Orosláňu. Realizácia výmenného pobytu vyšla z iniciatívy Spoločnosti pre predškolskú výchovu región Šaľa v spolupráci s mestom Šaľa. Po úspešnom jednodňovom edukačnom výlete slovenských učiteliek v Maďarsku sa s veľkým nadšením zorganizoval obdobný pobyt maďarských učiteliek u nás.

Ako sa vyjadrila vedúca maďarskej skupiny Benický Ágota, v partnerskom meste na tento deň uzatvorili škôlky, pričom ponechaná bola len jedna, pohotovostná. Učiteľky najprv na Mestskom úrade v Šali privítal primátor mesta Jozef Belický spolu s vedúcou školského úradu Erikou Velázquézovou. Ako predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu pre región Šaľa Žaneta Gužíková na privítacom ceremoniáli informovala, v Šali máme 10 materských škôl, z ktorých je jedna súkromná. Tá aplikuje prvky Montessori pedagogiky. Učiteľky z Maďarska boli uchvátené aj MŠ Družstevná, ktorá má vo svojich priestoroch saunu a inhalačno-relaxačnú miestnosť, alebo MŠ Šafárika, ktorá vo svojich priestoroch otvorila knižnicu pre deti, rodičov a pedagógov. Po dohode sa ale učiteľky rozdelili do 3 skupín, pričom jedna skupina navštívila MŠ Hollého a MŠ Bernolákova s triedou pre deti s diagnózou autizmu, ktorými ich sprevádzala riaditeľka MŠ Hollého Irena Vargová. Druhá skupina navštívila detičky z MŠ 8.Mája pod vedením učiteľky Agi Pistovič. Do Materskej školy Okružná zavítala posledná skupina zvedavých maďarských učiteliek spolu s riaditeľkou Ľubicou Hippovou, Žanetou Gužíkovou aj našim fotoaparátom. Detičky si pre významnú návštevu prichystali veselý program a spolu so svojimi učiteľkami ukázali, ako sa v škôlke hravou formou vzdelávajú. Po odovzdaní darčekov od tých najmenších nastal priestor na mnohé otázky.

Program vzácnej návštevy sa spestril aj prehliadkou Domu ľudového bývania a Renesančného kaštieľa, ktorého história maďarské učiteľky mimoriadne zaujímala. Formou takéhoto výmenného pobytu učiteľky jednej aj druhej strany čerpajú nové inšpirácie a vzácne podnety k vzdelávaniu našich ratolestí  a zároveň sa posilňujú partnerské vzťahy medzi družobnými mestami. Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Šaľa plánuje v spolupráci s mestom v novo-nastolenom trende pokračovať aj v ostatných družobných mestách.

 

(alx)

  • Primátor Jozef Belický a vedúci MsKS František Botka
  • Vedúca Maďarskej skupiny Ágota Benický, predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu pre región Šaľa Žaneta Gužíková, vedúca Spoločného školského úradu Erika Velázquezová
  • MŠ Okružná