Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 26.08.2019 - 10:38  //  aktualizácia: 26.08.2019 - 11:02  //  zobrazené: 339

Účasť v partnerskom meste Orosláň

Partnerstvo nášho mesta a mesta Orosláň v Maďarsku má už svoju históriu, svoje príbehy a mnohé priateľské stretnutia a spoločenské udalosti.

V znamení dobrej nálady a za krásneho počasia sa už tradične uprostred augusta konali v našom  partnerskom meste Orosláň oslavy „Oroslánskeho dedinského dňa“, organizované Slovenskou menšinovou samosprávou,  Spolkom pre ochranu  dedinskej kultúry a tradície a Evanjelickou cirkvou v Orosláni.

17. august 2019  bol dňom konania tejto udalosti už  po 25. krát.

K najaktívnejším a tým aj k  najvýznamnejším ľuďom, ktorí sa zaslúžili o zachovanie a rozvíjanie slovenskej kultúry v družobnom meste Orosláň je bezpochyby pani Betka Szabová, ktorá vedie Slovenskú menšinovú samosprávu v Orosláni  úctyhodných 40 rokov. Za túto jej osobnú aktivitu a zanietenosť bola v roku 2009 ocenená  „ Čestným občianstvom“  mesta Šaľa.

Víkend začal v Slovenskom pamiatkovom dome udalosťou, pri ktorej   organizátorka tejto akcie pani Betka Szabová otvorením výstavy  „50 ročný Slovenský klub“  zároveň vyhodnotila a odovzdala ocenenia jeho členom za  aktívnu činnosť.

Slávnostnú časť osláv sprevádzalo kladenie vencov a kvetov k slovenskému pamätníku, na ktorého sa v sprievode vystupujúcich skupín  zúčastnil  primátor mesta  Orosláň, pán Lazók Zoltán a prednostka MsÚ pani File Beáta.  Delegáciu za  mesto Šaľa zastupovala Mgr. Mária Farkašová, poslankyňa MsZ v Šali a Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka mesta. Slávnosti sa zúčastnili delegácie  a hostia z domova i zo zahraničia, medzi nimi  aj z partnerských miest Orosláňu  zo Slovenska a to z  Myjavy, Kozároviec a Trnovca nad Váhom.

Následne sa spolu presunuli do Alžbetínskeho parku na miesto slávnostného otvorenia 25. „Oroslánskeho dedinského dňa“, kde po spoločnom speve hymnickej piesne Slovákov  žijúcich v Maďarsku,  „Daj Boh šťastia tejto zemi“   v slávnostnom príhovore primátor mesta pán Zoltán Lazók vyzdvihol najdôležitejšiu funkciu dní Oroslánskej kultúry spolu s odovzdaním ocenení jej nositeľom a položenia kvetov k pamätnej tabuli  Márie Vargovej.

Záverom by som chcela tlmočiť srdečné pozdravy primátora a obyvateľov Orosláňu každému obyvateľovi Šale!

Poďakovanie mesta Šaľa patrí organizátorke pani Betke Szabovej za jej obetavú prácu na poli národnom a zároveň blahoželanie k jej okrúhlemu životnému jubileu.

 

Ing. Alžbeta Sedliačiková