Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 22.06.2020 - 08:42  //  aktualizácia: 22.06.2020 - 14:28  //  zobrazené: 1027

Tematické ihrisko Majk - už len niekoľko týždňov do znovuotvorenia

V septembri minulého roka mesto Šaľa slávnostne odovzdalo tematické ihrisko Majk, ktoré predstavuje repliku historického kláštorného komplexu v našom partnerskom meste Oroszlány. Ihrisko sa nachádza v areáli Zimného štadióna v Šali a deti sa už tohto ihriska nevedeli dočkať. Svedčil o tom aj neuveriteľný záujem detských návštevníkov, ktorý bol zaznamenaný v prvom mesiaci prevádzky ihriska.

Prevádzkový poriadok ako aj otváracie hodiny ihriska boli nastavené sezónne a takto boli schválené aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Cieľom mesta Šaľa bolo, aby sa na ihrisko dostalo čo najviac návštevníkov.

Hneď po odovzdaní ihriska si ho obľúbilo mnoho detí, ktoré zaujalo nové ihrisko nielen svojím vzhľadom, ale aj  neobyčajnými prvkami.

Po prvých týždňoch prevádzky ihriska však bol skrátený prevádzkový čas z dôvodu sťažností obyvateľov bývajúcich v blízkosti areálu a to z 19.00 hod. na 16.00 hod., čo sa samozrejme stretlo s nevôľou širokej verejnosti. Výsledkom snahy nájsť riešenie na uvedené skutočnosti, mesto súhlasilo s vybudovaním protihlukovej steny, vďaka ktorej sa detičky budú môcť na ihrisku hrať podľa schválených prevádzkových hodín v lete do 19.00 hod. a zároveň sa tak prispeje k spokojnosti obyvateľov bývajúcich v blízkosti ihriska.

S výstavbou protihlukovej steny sa malo začať už v marci, avšak situácia ohľadom pandémie koronavírusu spôsobila, že sa začiatok výstavby presunul na 1. júla 2020. Preto prosíme ešte o niekoľko týždňov trpezlivosti zo strany budúcich návštevníkov ihriska. Verejnosť potom následne budeme informovať o dokončení stavebných prác a znovuotvorení ihriska.

 

Výstavba tematického ihriska sa uskutočnila v rámci projektu s názvom

 ,, CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov,

 inovatívne použitie kultúrneho dedičstva  

realizovaného z programu cezhraničnej  spolupráce

 INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko

 

Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskej únie

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.