Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.12.2018 - 11:26  //  aktualizácia: 03.12.2018 - 11:26  //  zobrazené: 774

Stavebnotechnická dokumentácia k predmetu dražby byt č. 36, prízemie, vchod č. 36, ulica

číslo: I24/2018

Požadované informácie: stavebnotechnická dokumentácia k predmetu dražby byt č. 36, prízemie, vchod č. 36, ulica: Nešporova, v bytovom dome súpisné č. 1013, postavenom
na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 2647, parcelným
č. 2648, parcelným č. 2649, parcelným č. 2650.

 

 

Rozhodnutie, ktorým sa žiadosti nevyhovuje.

Prílohy

Rozhodnutie k 24

(pdf - 85.12 kB)