Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 30.11.2017 - 12:00  //  aktualizácia: 07.08.2018 - 09:15  //  zobrazené: 847

Stavebné úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod

 

Názov projektu

„Stavebné úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod.“

Číslo zmluvy

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie č. 123983 08U02 (ev. č. prijímateľa 968/2017)

Program

podpora formou dotácie pre rok 2017 z Environmentálneho fondu na činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Financovaný z

Environmentálny fond

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

9/2017

Ukončenie realizácie aktivít projektu

11/2017

Schválená dotácia

90.000 EUR

Celkové náklady na projekt predpoklad podľa žiadosti

306 910,14 EUR

Celkové náklady po verejnom obstarávaní

265.472,82 EUR

Dodávateľ:

Rafix s. r. o., Zámocká 22, 811 01  Bratislava

Zmluva o dielo č. 696/2017 bola podpísaná 6.9.2017 a zverejnená na webovej stránke mesta http://sala.sk/data/esam/ico/f10398-1.pdf

Stručný popis projektu

Predmetom diela je výmena výplní otvorov, bleskozvodu a zateplenie strešnej konštrukcie. Z rozpočtu projektu bude realizovaná časť prác v rámci zateplenia strešnej konštrukcie halovej časti objektu..

Strešná konštrukcia - V rámci oprávneného obdobia bude realizovaný rozsah rozpočtu projektu špecifikovaný v položkách č. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 v rámci riešenia zateplenia a izolácie strechy teda:

  • dodanie (4485 m2) a zhotovenie (3900 m2) parozábrany hr. 0,15 mm pre strechy,
  • dodanie hydroizolácie (tekutá guma 8073,60 kg)
  • zhotovenie povlakovej krytiny striech náterom z tekutej gumy hr. 2 mm (4036,8m2),
  • presuny hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m 9,769 t.
  • odstránenie tepelnej izolácie stropov  hr. nad 10 cm - 3000 m2,
  • celulózové vlákna – fúkaná izolácia 41400 kg.

Zateplí sa strop pod povalou fúkanou izoláciou hr. 300 mm.. Pred zateplením sa odstráni existujúca minerálna vlna z medzistrešného priestoru. Stavebné úpravy sú zamerané na izoláciu vlnitej strešnej konštrukcie haly (vyššia časť objektu) a to ako tepelnú tak aj proti vode.

Ostatné výdavky (výmena vonkajších výplní otvorov na hale (spojovacia chodbová časť a samotná hala), bleskozvod tejto časti objektu a zostávajúca časť výdavkov na zateplení strechy) boli zaradené medzi ostatné výdavky mimo rozpočtu projektu a budú hradené z rozpočtu mesta.

   

 

Tento projekt podporil

Environmentálny fond

 

www.envirofond.sk