Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 05.05.2014 - 12:27  //  aktualizácia: 05.05.2014 - 12:30  //  zobrazené: 1171

Stavanie mája v MŠ Močenok

Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Šaľa v spolupráci s Materskou školou Močenok pripravili a dňa 30. apríla 2014 zrealizovali podujatie zamerané na odovzdávanie kultúrneho dedičstva najmladšej generácii – deťom predškolského veku. Cieľom podujatia bolo zároveň aj sprostredkovanie skúseností ohľadom začleňovania ľudových zvykov do výučby v materskej škole pedagógom predprimárneho vzdelávania z iných regiónov.        
Organizácia  a program bol na veľmi vysokej úrovni, primeraný deťom a detskému vnímaniu sveta. Deti s úsmevom na tvári a s očakávaním sledovali maňuškové divadlo „Ako Paľko a Ďurko stavali máj“ ukončené veselicou. Interaktívne  divadielko dopĺňali tóny harmoniky a spev detí. Rozžiarené detské  očká sa nedočkavo presunuli na školský dvor,  kde  všetci chlapci farebnými stuhami ozdobili máj a dievčatá vo vytvorenom kruhu ich podporili spevom. Vyzdobený máj chlapci na pleciach odniesli k bránke materskej školy, kde s pomocou učiteliek, spevu a sprievodu harmoniky máj postavili. Skonštatovali sme, že nás milo prekvapila príjemná atmosféra materskej školy a obrovský potenciál tvorivých pedagógov.
Vďaka kolektívu MŠ Močenok vznikla nová spolupráca medzi materskými školami mesta Šaľa a Bratislava. V mesiaci október 2014 budú mať možnosť pani učiteľky materských škôl okresu Šaľa navštíviť bratislavské materské školy a načerpať nové podnety pre svoju pedagogickú prax.
PaedDr.Žaneta Gužíková Spoločnosť pre predškolskú výchovu Región Šaľa