Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 01.06.2020 - 14:35  //  aktualizácia: 01.06.2020 - 14:42  //  zobrazené: 555

Štatistika prípadov MsP Šaľa za mesiac máj 2020

Dňa 1.5.2020 o 08,58 hod. MsP zistila , že  na ul. P.Pázmáňa  požíva alkoholické nápoje 53 - ročný F.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 1.5.2020 o 09,28 hod. MsP zistila , že  na ul. Váhovej leží na lavičke v podnapitom stave 46 – ročný Z.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 1.5.2020 o 09,55 hod. MsP zistila , že  na ul. Novomeského  požíva alkoholické nápoje 49 -ročný R.Sz. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 1.5.2020 o 19,45 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na Pribinovom námestí je pes bez majiteľa. Hliadka MsP psa odchytila a  zistila , že pes patrí 22– ročnému M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 €.

Dňa 1.5.2020 o 23,25 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Jazernej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 23 – ročného M.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 2.5.2020 o 01,09 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hlavnej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 27 – ročného L.L. z Čierneho Brodu. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 3.5.2020 o 00,12 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nešporovej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 39 – ročnú L.F. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 4.5.2020 o 21,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. P.J.Šafárika sa nemiestne správa neznáma osoba . Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 23 – ročného R.F. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 5.5.2020 o 08,09 hod. bolo kamerovým systémom  MsP zistené , že  na ul. Školskej leží na lavici v podnapitom stave neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 49 – ročnú R.S. t.č. bez ulice. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 5.5.2020 o 09,27 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Hlavnej leží na zemi neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 51 – ročného R.D. zo Šale, ktorý mal zdravotné problémy. Menovanému bola privolaná RZP.

Dňa 5.5.2020 o 10,02 hod. MsP zistila , že  na ul. Partizánskej  požíva alkoholické nápoje 53 - ročný F.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 5.5.2020 o 16,20 hod bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP sa neznáma osoba dopustila drobnej krádeže. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 17 – ročného R.Š. t.č. bez ulice . Menovaný bol vyriešený pokutou 15 €. Následne bolo zistené , že menovaný ušiel z reedukačného centra Hlohovec z tohto dôvodu bol odovzdaný na OO PZ Šaľa.

Dňa 5.5.2020 o 16,25 hod bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP sa neznáma osoba dopustila drobnej krádeže. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 25 – ročného M.B. z Hriňovej . Následne bolo zistené , že menovaný sa už dopustil drobnej krádeže z tohto dôvodu bol odovzdaný na OO PZ Šaľa.

Dňa 6.5.2020 o 15,49 hod. MsP zistila , že  na ul. ČSLA  požíva alkoholické nápoje 62 -ročný Ľ.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 6.5.2020 o 17,50 hod. MsP zistila , že  na ul. Štúrovej sa nemiestne správa v podnapitom stave 52 -ročný L.Ž. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 6.5.2020 o 23,27 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Váhovej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 31 – ročného S.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 7.5.2020 o 22,14 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kráľovskej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 31 – ročného L.L. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 8.5.2020 o 00,46 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Vlčanskej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 18 – ročného R.D. z Horných Salíb. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 8.5.2020 o 20,43 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Narcisovej dochádza k nezhodám. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 51 – ročnú G.G. z Váhoviec , ktorá mala nezhody s 36 – ročným G.K. z Diakoviec. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 9.5.2020 o 00,20 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Ľ.Svobodu  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 19 – ročného M.D. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 9.5.2020 o 11,22 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. V.Šrobára  neznáma osoba vyhadzuje odpad z kontajnerov. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 48 – ročného R.L. z Tomašíkova. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 9.5.2020 o 15,32 hod. MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním 31 – ročná N.B. z Dunajskej Stredy. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 9.5.2020 o 15,37 hod. MsP zistila , že  na ul. P.Pázmáňa leží na zemi v podnapitom stave 52 -ročný L.Ž. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 10.5.2020 o 00,27 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kráľovskej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 25 – ročného M.L. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 10.5.2020 o 07,03 hod. MsP zistila , že  na ul. Narcisovej sa nemiestne správa 23 -ročný M.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 10.5.2020 o 09,01 hod. MsP zistila , že  na ul. ČSLA je pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila majiteľa 56 – ročnú A.T. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 11.5.2020 o 09,25 hod. MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním 31 – ročná N.B. z Dunajskej Stredy. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 11.5.2020 o 12,45 hod. bolo na MsP nahlásené , že  ul. Narcisovej sa nevhodne správa neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 46 – ročného I.G. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 11.5.2020 o 14,10 hod. MsP zistila , že  na Nám. sv. Trojice  požíva alkoholické nápoje 76 -ročná M.T. zo Selíc. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 11.5.2020 o 15,40 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. ČSLA leží na zemi neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 50 – ročného J.Cs. z Diakoviec, ktorý bol v podnapitom stave. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 11.5.2020 o 16,01 hod. bolo na MsP nahlásené , že  ul. Budovateľskej sa nevhodne správa neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 47 – ročného I.J. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 11.5.2020 o 22,20 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Slnečnej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 19 – ročného J.K. z Tešedíkova. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 12.5.2020 o 10,25 hod. MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním 31 – ročná N.B. z Dunajskej Stredy. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 13.5.2020 o 10,31 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním neznáma osoba. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o 29 – ročnú J.K. zo Žihárca. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 14.5.2020 o 13,23 hod. MsP zistila , že  na SNP  požíva alkoholické nápoje 37 -ročný P.Z. z Partizánskeho. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 14.5.2020 o 13,44 hod. MsP zistila , že  na SNP  požíva alkoholické nápoje 61 -ročný K.F. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 14.5.2020 o 14,26 hod. MsP zistila, že na ul. SNP  požívajú  alkoholické nápoje 23 - ročný A.C. z Hornej Kráľovej, 58 - ročný V.B. t.č. bez ulice a 34 - ročný A.K. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.

Dňa 15.5.2020 o 00,10 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Hlavnej dochádza k nezhodám. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jednalo o 36 – ročnú Z.J. zo Šale a 54 – ročného J.H. z Ratnoviec ktorý mali  medzi sebou nezhody. Menovaní bol vyriešení napomenutím.

Dňa 15.5.2020 o 09,20 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Hollého leží na zemi v podnapitom stave neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 54– ročného L.Z. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 15.5.2020 o 11,10 hod. bolo na MsP nahlásené , že  Nám. sv. Trojice sa neznáma osoba dopustila drobnej krádeže. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 72 – ročného I.T. z Diakoviec. Menovaný  bol vyriešený napomenutím.

Dňa 15.5.2020 o 00,25 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Letnej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 20– ročného M.D. z Topoľníkov. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 16.5.2020 o 12,50 hod. MsP zistila, že na ul. Váhovej obťažuje okoloidúcich žobraním 31 – ročná N.B. z Dunajskej Stredy. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 16.5.2020 o 19,00 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Hollého leží na zemi v podnapitom stave neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 52– ročného L.Ž. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 16.5.2020 o 20,07 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. P. Pázmáňa leží na zemi v podnapitom stave neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 42– ročného R.L. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 16.5.2020 o 23,59 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kráľovskej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 36– ročnú E.V. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 17.5.2020 o 10,49 hod. MsP zistila , že  na Nám. sv. Trojice  požíva alkoholické nápoje 53 - ročný F.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 17.5.2020 o 17,33 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Fr.Kráľa dochádza k nezhodám. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jednalo o 24 – ročnú M.M. zo Šale a 56 – ročnú L.M. zo Šale ktoré mali  medzi sebou nezhody. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 17.5.2020 o 15,45 hod. MsP zistila , že  na ul. Dolnej je pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila majiteľa 53 – ročnú J.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 18.5.2020 o 09,29 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. SNP dochádza k nezhodám. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jednalo o 38 – ročného M.M. z Prievidze a 58 – ročnú O.C. z Handlovej ktorá  sa nevhodne správala. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 19.5.2020 o 09,47 hod. MsP zistila, že na ul. Školskej  požívajú  alkoholické nápoje 76 – ročná M.T. zo Selíc,  30 - ročný L.K. t.č. bez ulice, 53 - ročný F.K. t.č. bez ulice a 58 - ročný T.F. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.

Dňa 19.5.2020 o 10,54 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním neznáma osoba. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o 31 – ročnú N.B. zo Žihárca. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 19.5.2020 o 11,30 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP  požíva alkoholické nápoje 47 - ročný A.C. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 19.5.2020 o 11,36 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Hlbokej leží na zemi v podnapitom stave neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 59– ročného I.V. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 19.5.2020 o 11,40 hod. MsP zistila , že  na SNP  požíva alkoholické nápoje 56 -ročná D.D. t.č. bez ulice. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 19.5.2020 o 13,33 hod. MsP zistila , že  na Nám. sv. Trojice  požíva alkoholické nápoje 37 - ročný P.F. z Partizánskeho. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 19.5.2020 o 13,38 hod. MsP zistila , že  na Nám. sv. Trojice  požíva alkoholické nápoje 37 - ročný P.F. z Partizánskeho. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 19.5.2020 o 14,38 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Hlbokej leží na zemi v podnapitom stave neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 65– ročného V.M. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 20.5.2020 o 15,48 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Hornej vykrikuje v podnapitom stave neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 46– ročného I.G. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 20.5.2020 o 16,26 hod. MsP zistila, že na ul. Bernolákovej  požívajú  alkoholické nápoje 23 - ročný J.I. t.č. bez ulice a 27 - ročný M.K. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.

Dňa 21.5.2020 o 12,51 hod. MsP zistila, že na ul. SNP  požívajú  alkoholické nápoje 53 - ročný F.K. t.č. bez ulice a 30 - ročný L.K. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.

Dňa 21.5.2020 o 14,29 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. SNP leží na zemi v podnapitom stave neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 34– ročného A.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 23.5.2020 o 19,05 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Nitrianskej dochádza k nezhodám. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jednalo o 33 – ročnú B.M. z Černíka  a 34 – ročného T.M. z Černíka ktorý mali  medzi sebou nezhody. Menovaní bol vyriešení napomenutím.

Dňa 23.5.2020 o 20,00 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Fr. Kráľa sa nemiestne správa neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 27– ročného R.Sz. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 23.5.2020 o 21,44 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Cintorínskej sa dobíja do vchodu neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 34– ročného M.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 24.5.2020 o 16,15 hod. MsP zistila, že na ul. Feketeházyho venčí psov na voľno 67 - ročný L.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 25.5.2020 o 08,42 hod. MsP zistila , že  na ul.SNP  požíva alkoholické nápoje 76 -ročná M.T. zo Selíc. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 25.5.2020 o 08,47 hod. MsP zistila, že na ul. Hornej  požívajú  alkoholické nápoje 51 - ročný J.Cs. z Diakoviec a 60 - ročný Š.Sz. z Diakoviec. Menovaní boli vyriešení napomenutím.

Dňa 25.5.2020 o 08,49 hod. MsP zistila, že na ul. SNP  požívajú  alkoholické nápoje 53 - ročný F.K. t.č. bez ulice a 47 - ročný A.C. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.

Dňa 25.5.2020 o 13,23 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Slnečnej sa nemiestne správa neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 52– ročného M.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 26.5.2020 o 08,37 hod. MsP zistila, že na ul. Dolnej venčí psov na voľno 40 - ročný K.T. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.

Dňa 26.5.2020 o 21,12 hod. MsP zistila , že  na ul. Fr. Kráľa  požíva alkoholické nápoje 26 -ročný T.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 27.5.2020 o 09,59 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené, že na ul. SNP  požívajú  alkoholické nápoje 47 - ročný A.C. t.č. bez ulice, 34 - ročný A.K. zo Šale, 44 - ročný Š.B. zo Šale a 52 - ročná D.D. t.č. bez ulice a. Menovaní boli vyriešení napomenutím.

Dňa 27.5.2020 o 10,49 hod. MsP zistila , že  na SNP  leží na lavičke v podnapitom stave  31 -ročný A.P. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 27.5.2020 o 12,42 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Lúčnej sedia v podnapitom stave neznáme osoby. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 54– ročného L.Z. zo Šale a 45 - ročného K.V. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.

Dňa 27.5.2020 o 13,41 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Lúčnej leží  v podnapitom stave neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 54– ročného L.Z. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 27.5.2020 o 17,33 hod. MsP zistila , že  na ul. Váhovej  leží na zemi v podnapitom stave  65 -ročný A.R.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 27.5.2020 o 23,15 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Hollého  neznáma osoba sa pokúša vyberať elektroodpad z kontajnera. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 31– ročného Š.F. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 28.5.2020 o 10,05 hod. MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním 31 – ročná N.B. zo Žihárca. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

Dňa 29.5.2020 o 16,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. B. Nemcovej  neznáma osoba požíva alkoholické nápoje. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 67 – ročného J.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 29.5.2020 o 19,59 hod. MsP zistila, že na ul. Rímskej venčí psov na voľno 19 - ročný M.D. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 29.5.2020 o 20,57 hod. MsP zistila , že  na SNP  požíva alkoholické nápoje 30 -ročný L.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 29.5.2020 o 23,56 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nešporovej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o18– ročného O.R. z Trnovce nad Váhom. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 30.5.2020 o 00,05 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kráľovskej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o18– ročného O.R. z Trnovce nad Váhom. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 30.5.2020 o 01,25 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kráľovskej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 40– ročného J.K. z Dlhej nad Váhom. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

Dňa 30.5.2020 o 09,04 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. V.Šrobára  neznáma osoba vyhadzuje elektroodpad do kontajnerov. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 40– ročného A.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 €.

Dňa 30.5.2020 o 10,57 hod. MsP zistila, že na ul. Partizánskej  požívajú  alkoholické nápoje 23 - ročný A.C. z Hornej Kráľovej a 34 - ročný A.K. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.

Dňa 31.5.2020 o 22,55 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Letnej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 70– ročného L.H. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

por.Ján Komjáthy

vel. odd. štat. a evidencie