Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 02.07.2014 - 08:07  //  aktualizácia: 02.07.2014 - 08:08  //  zobrazené: 685

Štatistický úrad Slovenskej republiky nám oznámil

Štatistický úrad Slovenskej republiky nám oznámil, že Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014),  ktoré prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Cieľom zisťovania EHIS je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o zdravotnom stave obyvateľov Európskej únie. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o zdravotnom stave, zdravotnej starostlivosti a o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie v krajinách Spoločenstva. To umožňuje nielen analyzovanie zdravotného stavu populácie
na Slovensku, ale aj medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2014.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom Štatistického úradu SR. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti opytovateľom  poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sú na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 037/7752 263.