Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:37  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:37  //  zobrazené: 416

Sprístupnenie prílohy č.1 (výkaz výmer) zmluvy 126/2012 so spoločnosťou VOMA-SK

číslo: I2/2017

Požadované informácie: sprístupnenie prílohy č.1 (výkaz výmer) zmluvy 126/2012 so spoločnosťou VOMA-SK.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

  • Prílohu č. 1: Výkaz výmer k Zmluve o dielo č. 126/2012 s dodávateľom VOMA-SK,
    s. r. o. - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

Prílohy