Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 30.10.2015 - 09:53  //  aktualizácia: 30.10.2015 - 09:54  //  zobrazené: 721

Spôsob financovania futbalového klubu FK Slovan Duslo Šaľa mestom (priamym zapojením v rozpočte, dotáciou, transferom, a pod.).

číslo: I28/2015

Požadované informácie:

1. Spôsob financovania futbalového klubu FK Slovan Duslo Šaľa mestom (priamym zapojením v rozpočte, dotáciou, transferom, a pod.).
2. Výšku finančných zdrojov poskytnutých futbalového klubu FK Slovan Duslo Šaľa mestom jednotlivo v rokoch 2013, 2014, 2015.


Sprístupnené informácie:

Financovanie FK Slovan Duslo Šaľa bolo v rokoch 2013 a 2014 zabezpečené priamym zapojením do rozpočtu mesta  Šaľa.  Finančné prostriedky boli poskytnuté na personálne výdavky, energie, vodné stočné a údržbu v sume:

rok 2013 65 188,03 EUR
rok 2014 63 507,40 EUR.

V roku 2015 mesto priamo financuje časť personálnych výdavkov, celkové energie, vodné, stočné a údržbu. Okrem toho  futbalovému klubu bola v rozpočte mesta schválená aj dotácia vo výške 7 000 EUR. Rozpočet na celý rok 2015 a skutočné čerpanie výdavkov do septembra 2015 bolo nasledovné:

rozpočet 2015:                              priame financovanie:    62 200,00 EUR
                                                       dotácia:                           7 000,00 EUR
skutočnosť 09/15:                         priame financovanie:    27 863,85 EUR
                                                       dotácia:                           6 984,00 EUR.