Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 30.10.2019 - 08:07  //  aktualizácia: 30.10.2019 - 08:08  //  zobrazené: 1714

Šport pre všetkých 2019

PROJEKT JE

 

REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

Názov projektu

Šport pre všetkých 2019

Číslo zmluvy

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 590/2019 (723/2019/OKaŠ)  naše číslo 317/2019 na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny, podpísaná 3.7.2019, zverejnená tu:

https://sala.sk/data/esam/ico/f12197-1.pdf

Program

ÚNSK – dotácie na podporu športu

Financovaný z

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

2019

Ukončenie realizácie aktivít projektu

2019

Schválená dotácia

1530 EUR

Celkové náklady na projekt podľa žiadosti

2680 EUR

Očakávania a význam

  • podpora organizovania športových podujatí na území NSK pre deti aj dospelých
  • podpora trávenia voľného času detí pohybovými aktivitami
  • vytvoriť zdravú mienku o dni detí ako sviatku plného zábavy a pohybu
  • udržanie tradície medzinárodného futbalového turnaja v meste Šaľa pre neprofesionálnych hráčov
  • podpora športových aktivít v meste Šaľa

Obsah projektu

Športový deň detí - Pri príležitosti medzinárodného dňa detí je v našom záujme im ho spríjemniť rôznymi pohybovými aktivitami. Našim cieľom je, aby deti prežili svoj deň v príjemnej a pohodovej atmosfére plnej zábavy, športu a najmä zážitkov.  Tradícia dňa detí vo forme športového podujatia v Šali sa ujala, čo nás teší. Akcia sa uskutoční v priestoroch centrálnej mestskej zóny v závislosti od počasia. Predmetom výdavkov z dotácie bude nákup športového vybavenia resp. športových potrieb pre realizáciu jednotlivých stanovíšť pre športové disciplíny detí resp. služby animátorov.

 

V meste Šaľa sa okrem iných športových podujatí udržiava  aj  medzinárodný futbalový turnaj. Ide o turnaj, ktorý nadväzuje na tradíciu futbalového turnaja o pohár náčelníka Mestskej polície v Šali. V roku 2019 sa bude konať už 22. ročník tohto významného športového podujatia nie len pre naše mesto, ale aj pre región. Ide o podujatie, na ktorom sa zúčastňujú aj tímy z našich družobných miest z Maďarska, Českej republiky, Poľska.

Tohtoročný futbalový turnaj sa bude konať dňa 15.11.2019 so začiatkom o 8.00 hodine v športovej hale. Príďte povzbudiť hráčov!