Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 07.10.2019 - 13:32  //  aktualizácia: 11.10.2019 - 20:10  //  zobrazené: 1201

Splnili ste si svoju povinnosť?

Mesto Šaľa i v tomto roku vyšlo občanom v ústrety a umožnilo platbu miestnych daní a poplatku za vývoz komunálneho odpadu uhradiť v štyroch splátkach. Dňa 30. septembra 2019 uplynula lehota na úhradu poslednej splátky miestnych daní a poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Týmto vyzývame všetkých, ktorí si svoju povinnosť nesplnili, aby tak učinili čo najskôr. Zároveň upozorňujeme občanov, že za oneskorenú úhradu daní a poplatkov je mesto povinné vyrubiť úrok z omeškania, a to za každý deň z omeškania.

(DH)