Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 29.03.2016 - 16:52  //  aktualizácia: 28.11.2017 - 08:23  //  zobrazené: 10514

Školský úrad - kontakty

Ing. Erika Velazquezová, vedúca / POZOR NOVÁ ADRESA: ZŠ Krátka
Zameranie činnosti : Koordinovanie, kontrola a výkon štátnej správy na úseku školstva v rámci celo okresnej pôsobnosti na základe zákona č.596/2003 o štátnej správe školstve a školskej samospráve, odborná a poradenská činnosť, činnosť súvisiaca s vedením úradu, rozpočtovanie a financovanie na úseku školstva
031/770 5981 - klapka 227
e-mail: 
velazquezova@sala.sk
Miesto : MsÚ Šaľa I. poschodie č. d. 108

Metodická činnosť na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu

Mgr. Andrea Rusznáková , samostatný odborný zamestnanec  / POZOR NOVÁ ADRESA: ZŠ Krátka
Zameranie činnosti: Štatistické prehľady z hľadiska organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, kontrolná činnosť a odborno-poradenská činnosť na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na školy s vyučovacím jazykom maďarským, organizácia podujatí., spoločensko-vedné predmety
031/770 5981 - klapka 225
e-mail: 
andrearusznak1@gmail.com
Miesto : MsÚ Šaľa I. poschodie č. d. 108

Mgr. Mariana Takáčová, samostatný odborný zamestnanec / POZOR NOVÁ ADRESA: ZŠ Krátka
Zameranie činnosti: Štatistické prehľady z hľadiska organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, kontrolná činnosť a odborno-poradenská činnosť na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu, organizácia vzdelávacích podujatí, prírodovedné predmety
031/770 5981 - klapka 225
e-mail: 
mtakacova@sala.sk

Miesto : MsÚ Šaľa I. poschodie č. d. 108

Ekonomické činnosti:

Mgr. Klaudia Tóthová - samostatný odborný zamestnanec na úseku ekonomiky- PPaM / POZOR NOVÁ ADRESA: ZŠ Krátka
Zameranie činnosti: Personálna a mzdová agenda pre materské školy, výkazníctvo na úseku PPaM. administratívne a ekonomické činnosti  pri rozpočtovaní, sledovanie čerpania rozpočtu,  rozpis limitiek, osobitné dotácie, poradenská činnosti pre školy a školské zariadenia na úseku ekonomiky a personalistiky
031/770 5981-4, klapka 226
e-mail: 
tothovak@sala.sk
Miesto : MsÚ Šaľa I. poschodie č. d. 108

Mária Izsáková – referent, účtovník / POZOR NOVÁ ADRESA: ZŠ Krátka

Zameranie činnosti: Účtovníctvo na úseku originálnych kompetencií pre materské školy, rozbor hospodárenia, organizácia podujatí na úseku školstva

031/770 5981-4, klapka 226
e-mail: 
izsakova@sala.sk
Miesto : MsÚ Šaľa I. poschodie č. d. 108

Prílohy