Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 20.05.2019 - 21:49  //  aktualizácia: 21.05.2019 - 21:21  //  zobrazené: 1832

Inováciu priniesli šalianski podnikatelia

Odpadové hospodárstvo, separovanie odpadu ale aj evidencia vyprodukovaného odpadu sú témy, ktoré trápia najmä samosprávy. Mestá a obce potom určujú paušálne poplatky za vývoz odpadu.  A tie sa týkajú každého z nás.

V našom meste sa odpadové hospodárstvo a vývoz odpadu modernizuje. Na večianskom sídlisku sú inštalované polopodzemné veľkoobjemové kontajnery. Táto zmena čaká v dohľadnej dobe aj Šaľanov. Na stojiskách sú okrem nádob na komunálny odpad aj nádoby na plasty, papier a sklo. Tie bývali v minulosti vždy plné, takže občania boli často demotivovaní  odpad triediť a všetko hádzali do nádob na komunálny odpad.  Polopodzemné kontajnery majú zabudovaný snímač, pomocou ktorého dokážete kontrolovať jeho naplnenosť zo svojho smartfónu.  Za vývoz odpadu platíme všetci paušálne, bez ohľadu na to, kto koľko odpadu vyprodukuje, respektíve, či niekto separuje alebo nie.  Nikto totiž nedokáže povedať, koľko odpadu "vyrobí" tá či oná rodina.

Šanca pre menšie obce

Inovatívne riešenie pre evidenciu komunálneho odpadu pre menšie obce vytvorili  Kristián Zsille a Zoltán Szendrödi, ktorí podnikajú v našom meste. Ich systém Separus poskytuje pre samosprávy komplexný prehľad o odpadovom hospodárstve v domácnostiach. Určený je najmä pre obce, respektíve menšie mestá, kde ľudia žijú prevažne v rodinných domoch. V praxi to znamená, že domácnosti  majú svoje nádoby na vývoz odpadu  očipované unikátnym kódom. Aktívny čip je rodinám pridelený na základe uhradenia paušálneho alebo „žetónového“ poplatku za vývoz. V prípade žetónového systému si domácnosti kupujú kredity na jednotlivé veľkosti smetných nádob. Pracovníci firmy, ktorá odpad vyváža majú k dispozícii bezkontaktnú čítačku.  Tá vie prečítať či má domácnosť poplatok uhradený alebo nie.  Takáto forma vývozu odpadu dáva domácnostiam možnosť šetriť peniaze za vývoz a nepriamo ich núti separovať druhotné suroviny.  To však nie je všetko. Okrem toho systém zbiera dáta, s ktorými dokáže samospráva pracovať a vyhodnocovať postupy zberu odpadu do budúcnosti.  Systém rieši aj zber a identifikáciu komunálneho odpadu zbieraného do vriec. Separus už aktívne využívajú v obciach Kajal, Tvrdošovce či Dolný Ohaj.

Samospráva dokáže na základe zozbieraných dát vyhodnotiť  objem vyvezeného komunálneho odpadu, respektíve vyseparovaného odpadu. Na základe toho môže obyvateľom poskytovať  benefity a tým ich motivovať k ďalšej separácii. „Skúsenosti z obcí, kde čipový systém využívajú jasne hovoria o tom, že objem vyzbieraného komunálneho odpadu je stabilizovaný, naopak, vzrastá počet vyseparovaného odpadu.“, hovorí Kristián Zsille.

Obyvatelia väčších miest sú zrejme ešte na dlhšiu dobu odkázaní na platenie poplatkov, ktoré sú vypočítané priemerovaním, nie podľa toho, kto koľko odpadu skutočne vyprodukuje. Možno sa však dočkáme benefitov za seperáciu druhotných surovín. A ak nie, aspoň nás zohreje dobrý pocit, že sme spravili dobrý skutok pre prírodu.

Miro Demín

  • foto: Separus
  • foto: Separus
  • foto: Separus
  • foto: Separus
  • foto: Separus
  • foto: Separus
  • foto: Separus
  • ilustracne foto