Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 21.01.2019 - 12:47  //  aktualizácia: 21.01.2019 - 12:53  //  zobrazené: 287

SARIO: Veľtrh v Moskve a Istanbule

Vážený obchodný partner,

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP',  Vám ponúka možnosť  prezentácie v rámci spoločnej národnej expozície SR na dvoch medzinárodných podujatiach:

Veľtrh Automechanika Istanbul 2019

je jeden z najväčších veľtrhov, ktoré vytvárajú priestor pre prezentáciu firiem pôsobiacich v oblasti automobilového priemyslu, ako aj vo všetkých nadväzujúcich odvetviach.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov a poskytne nepretržitú asistenciu počas trvania veľtrhu (viac informácií). 

V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Automechanika Istanbul 2019, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 4. februára 2019.

Dátum: 04. — 07. apríl 2019
Miesto: Tüyap Fair Convention and Congress Center, Istanbul, Turecko
Kontakt: veltrhy@sario.sk

Veľtrh ELEKTRO MOSKVA 2019

je najvýznamnejší veľtrh svojho druhu na ruskom trhu  a pokrýva celý rad technológií a elektrických zariadení pre odvetvia energetiky, výroby, stavebníctva, dopravy a mestských zariadení. V roku 2019 bude súčasťou veľtrhu ELEKTRO MOSKVA aj 'Neftegaz — Medzinárodná výstava pre zariadenia a technológie pre ropný a plynárenský priemysel'.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských  spoločností  uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov a poskytne nepretržitú asistenciu počas trvania veľtrhu (viac informácií).

V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu ELEKTRO Moskva 2019, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 6. februára 2019.

Dátum: 15. — 18. apríl 2019
Miesto: Expocentre Fairgrounds, Moskva, Ruská federácia
Kontakt: veltrhy@sario.sk

 

Spájame Vás so svetom biznisu.

Tím SARIO