Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 23.07.2018 - 08:14  //  aktualizácia: 23.07.2018 - 08:15  //  zobrazené: 2304

Šaliansky jarmok – 2018

PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

Názov projektu

Šaliansky jarmok - 2018

Číslo zmluvy

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 642/2018 – 1640/2018 OVaK  (naše číslo 334/2018)  na podporu kultúry podpísaná 28.6.2018 v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny

Program

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry

Financovaný z

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

2018

Ukončenie realizácie aktivít projektu

2018

Schválená dotácia

1700 EUR

Celkové náklady na projekt podľa žiadosti

14500 EUR

Očakávania a význam

  • Realizácia podujatia miestneho a regionálneho významu
  • Prezentácia živej kultúry a aktivity kultúrnej činnosti
  • Uchovávanie a osvojovanie si tradičných zručností
  • Zachovávanie kultúrnych a spoločenských tradícií regiónu

Obsah projektu

Šaliansky jarmok je najväčšie podujatie v meste Šaľa, ktoré sa koná každoročne a jeho tradícia bola založená v záujme prezentácie tradičných remesiel z nášho regiónu i z regiónov celého Slovenska. Stretáva sa tu niekoľko remeselníkov, ktorí prezentujú svoje umenie a tradície priamo na mieste v snahe odovzdať svoje umenie novým generáciám. Na tomto jarmoku, kam zavíta vždy niekoľko tisíc návštevníkov sa spája nové so starým moderné s tradičným a to sa premieta aj to kultúrneho programu podujatia. Koná sa raz ročne v posledný júnový víkend a láka nielen obyvateľov mesta ale aj okolitých miest a obcí. V roku 2018 bude už 17. ročník tohto dvojdňového podujatia. Toto podujatie si za tie roky vybudovalo miesto nielen v srdciach našich občanov, ale aj v ich  kultúrno- spoločenskom živote Šalianskeho okresu a priľahlého okolia.

Každoročne je jarmok sprevádzaným aj bohatým kultúrnym programom. Ide najmä o vystúpenia kapiel z regiónu (tradičné folklórne ale aj moderné) ale aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Svoju pôsobnosť tu nachádzajú aj hostia so zahraničia a tiež naše partnerské mestá. Pri príprave programu berieme do úvahy široké spektrum rôznych žánrov, aby si na svoje prišli návštevníci všetkých vekových kategórii.

Okrem kultúrneho programu sú neodmysliteľnou súčasťou aj sprievodné podujatia, ktoré pripravujeme v Dome ľudového bývania, a to vo forme rôznych výstav, tvorivých dielní, kde sa účastníci môžu okrem histórie obohatiť aj vlastnou tvorbou rôznych tradičných predmetov z dreva, drôtu alebo si niečo pekné namaľovať. Sprievodný program je tiež doplnený o výstavy a vernisáže v blízkej galérii.