Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 31.10.2017 - 08:38  //  aktualizácia: 31.10.2017 - 08:42  //  zobrazené: 1783

Rekonštrukcia dráh kolkárne v Šali

Názov projektu

Rekonštrukcia dráh kolkárne v Šali

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zverejnená na:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.32/2017 uzatvorená podľa § 51 a § 628 Občianskeho zákonníka č. v znení neskorších právnych predpisov

 

http://sala.sk/data/esam/ico/f10612-1.pdf

 

Program

Program partnerstiev

Financovaný z

Nadácia SPP

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Termín realizácie

2017

Výska finančného príspevku

10 000 EUR

Celkové náklady projektu

35 400 EUR

Východisková situácia

Rekonštrukcia kolkárskych dráh je nevyhnutná pre jej nevyhovujúci stav. Dráhy sú pôvodné so saduritovým povrchom z roku 1976 a nespĺňajú podmienky pre súťažné hranie. Vzhľadom na nemožnosť pokračovať v lokálnych opravách dráh je nutné vybudovať nové konštrukcie dráh, aby mohli byť naplnené základné podmienky využívania tejto kolkárne a zabezpečiť tak komunitný a regionálny rozvoj.  V Šali pôsobí miestny kolkársky klub Slovan Duslo Šaľa, ktorý tvorí 30 členov. Miestni kolkári hrajú prvú ligu. Najnovšie úspechy klubu potvrdili mladé hráčky, ktoré sa dostali do reprezentácie a tak zviditeľnili šaliansky kolkársky klub na Majstrovstvách sveta v nemeckom Dettenheime. Kolkáreň okrem klubu využíva na trávenie voľného času aj široká verejnosť. Našou snahou je i naďalej zabezpečovať rozvoj tohto športu, a to ako rekreačného, výkonnostného tak aj vrcholového, ako jedného z nástrojov starostlivosti o mládež a vytvárania podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času.

Obsah projektu

Výsledkom projektu bude rekonštrukcia 4 dráh na kolkárni, montáž dreveného roštu v priestore 4 dráh,  dráhové segmenty, dosky pod kríž kolkov, mantinely po oboch stranách hrúbky 24 mm, konštrukcia uloženia stavanej techniky, konštrukcia dopadliska, zadná dorazová guma hrúbky min. 20 mm, gumy v priestore rozbežiska vo vyššej kvalite hrúbky 4mm

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.