Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:23  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:24  //  zobrazené: 2432

Registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu

číslo: I58/2012

Požadované informácie:
1. Registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu.
2. Emailovú adresu na zasielanie žiadosti o sprístupnenie informácií.
3. Používa mesto Šaľa emailovú adresu info@sala.sk?

Sprístupnené informácie:
1. Registratúrny poriadok a  registratúrny plán Mestského úradu v  Šali s  účinnosťou
od 1. júla 2012  vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 46 strán formátu A4.
2. Elektronickú žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. môžete podávať cez internetovú stránku mesta www.sala.sk:
link  http://www.sala.sk/esam.listing/info211.
3. Mesto Šaľa emailovú adresu info@sala.sk nepoužíva a ani nikdy ju nepoužívalo.