Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 03.12.2018 - 09:39  //  aktualizácia: 03.12.2018 - 09:42  //  zobrazené: 776

„Referentský elektromobil pre potreby Mestského úradu Šaľa“

Názov projektu

Referentský elektromobil pre potreby Mestského úradu Šaľa“

Číslo zmluvy

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie č. 130701 08U02 (ev. č. prijímateľa 902/2018) zo dňa 23.11.2018, zverejnená na http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3772721&l=sk

Program

podpora formou dotácie pre rok 2018 z Environmentálneho fondu na činnosť J1: oblasť J: ELEKTROMOBILITA, činnosť J1: Podpora elektromobility

Financovaný z

Environmentálny fond

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

09/2018

Ukončenie realizácie aktivít projektu

03/2019

Schválená dotácia

30.000 EUR

Celkové náklady na projekt predpoklad podľa žiadosti

37560 EUR

Celkové náklady po verejnom obstarávaní

31500 EUR, z toho dotácia 29925 EUR, vlastné zdroje 1575 EUR

Dodávateľ:

AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava

Kúpna zmluva č. Z201837745_Z (ev. č. mesta 686/2018) bola vygenerovaná v EKS dňa 17.9.2018 a zverejnená v CRZ na http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3634864&l=sk a na webovej stránke mesta https://sala.sk/data/esam/ico/f11443-1.pdf

Predmet dodania: Nissan Leaf Acenta 40 kWh, farba biela

Stručný popis projektu

Cieľom projektu je dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu v službách samosprávy mesta Šaľa pre potreby Mestského úradu v Šali.

 

Predmetom projektu je nákup nového vozidla s elektrickým pohonom (elektromobilu) pre potreby referentov Mestského úradu v Šali.

 

Výsledky projektu:

Výstupom projektu bude nový elektromobil pre potreby referentov mestského úradu v Šali, aby sa v rámci možností dojazdu elektromobilu uprednostnil na cesty v rámci mesta a okolia ekologický spôsob prepravy.

Používať ho budú môcť všetci referenti MsÚ, ktorí majú preukaz - oprávnenie na používanie služobného vozidla.

Elektromobil zakúpený z podpory formou dotácie v rámci tejto činnosti J1 bude využívaný výlučne na činnosti nehospodárskeho charakteru vo verejnom záujme na výkon samosprávnych funkcií v súvislosti s mestským úradom. Na základe doterajšej skúsenosti s využívaním referentského vozidla pre služobné účely predpokladáme využívanie najmä na nasledovné účely:

 • obhliadky v rámci mesta – správca komunikácií, verejného osvetlenia, obhliadky pred povolením výrubov drevín, kolaudačné konania
 • správcovia jednotlivých budov
 • dohľad investičných referentov na stavbách v rámci mesta, kontrola stavieb
 • kontrola čistenia verejných priestranstiev
 • jazdy v rámci okresu Šaľa – spolupráca a komunikácia s obcami okresu Šaľa
 • kontrola vývozu komunálneho odpadu v jednotlivých stanovištiach, kontrola čiernych skládok
 • odvoz referentov na odborné školenia, konferencie, semináre napr. do Nitry, Trnavy
 • prevoz na rokovania do Galanty, Nových Zámkov – úrad práce, ŽSR, a iné
 • prevoz zahraničných návštev v rámci družobnej spolupráce v rámci mesta
 • pracovníčky v oblasti sociálnej práce s rodinami navštevujú rodiny a kontrolujú ich v teréne,
 • overovanie podpisov pri bezvládnych ľuďoch priamo doma
 • doručovanie dokumentov a vyznačovanie právoplatnosti rozhodnutí na súde v Galante,
 • v rámci volieb (komunálne, prezidentské, parlamentné, do VÚC, do EP) – prevoz urien a iných materiálov pre organizačné zabezpečenie volieb
 • vybavovanie na MsP v inej mestskej časti
 • zabezpečenie fotodokumentácie z udalostí, infraštruktúry v meste pre referenta pre komunikáciu a publicitu
 • nákup občerstvenia (minerálky, čaje atď.) na rokovania, podujatia  - kancelária primátora, organizačné  - pre rokovania MsZ a pod.

 

   

 

Tento projekt podporil

Environmentálny fond

 

www.envirofond.sk