Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.10.2019 - 11:15  //  aktualizácia: 11.10.2019 - 11:16  //  zobrazené: 1282

Radar na Kráľovskej ulici ten asi ukazuje stabilnú rýchlosť 30 – 31 km, to by som poprosil, že kedy to bude nejakým spôsobom buď spojazdnené, alebo zdemontované.

predkladateľ: Ing. Tibor Baran

Odpoveď na interpelácie prednesenú v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2019

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 09. 2019,
ste predniesli interpelácie v znení:

 

  1. „Radar na Kráľovskej ulici ten asi ukazuje stabilnú rýchlosť 30 – 31 km, to by som poprosil, že kedy to bude nejakým spôsobom buď spojazdnené, alebo zdemontované.

 

  1. Ďalej by som sa chcel opýtať, na Vlčanskej ulici vpravo tam prepytuje dlhotrvajúca nedokončená novostavba, že v akom je toto štádiu a čo s tým bude ďalej.“   

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Dodávateľ Vami uvádzaného zariadenia (merač rýchlosti) bol kontaktovaný ešte pred podaním interpelácie a v rámci záruky bude vykonaný servis merača rýchlosti a prípadná závada odstránená.

 

  1. Stavba je vo vlastníctve súkromnej spoločnosti, mesto Šaľa nie je  účastníkom sporu.

 

 

S pozdravom

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta