Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 25.02.2015 - 08:30  //  aktualizácia: 25.02.2015 - 08:34  //  zobrazené: 1247

Prvácka žiacka knižka 2015

V Obradnej sieni Mestského úradu v Šali sa uskutočnilo dňa 24. 2. 2015 tradičné podujatie pod názvom Najkrajšia žiacka knižka - ocenenie najlepších žiakov 1. ročníkov mestských základných škôl, ktorý organizoval Spoločný školský úrad. Primátor mesta Šaľa, Mgr. Jozef Belický, za účasti rodičov a pedagógov ocenil 13 najlepších žiakov z prvých tried základných škôl pochvalným listom, malým darčekom a tortou za ich dosiahnuté výsledky v 1. polroku školského roka 2014/2015 na základe návrhov triednych učiteľov. O príjemnú atmosféru a kultúrny program sa postarala Mgr. Alena Demková so svojím divadelným súborom Materinky. Prváčikovia sa aktívne zapojili do ich vystúpenia.

Ocenení prváci:

 • Katarína Lazová – ZŠ Bernolákova, l. trieda
 • Adela Novotná – ZŠ J. Hollého, l. A trieda
 • Adam Köszegi – ZŠ J. Hollého, l. B trieda
 • Lenka Oravcová – ZŠ J. Hollého, l. C trieda
 • Leonard Liptai – ZŠ s MŠ J. Murgaša, l. A trieda
 • Viktor Borkovič – ZŠ s MŠ J. Murgaša, l. B trieda
 • Natália Pinková – ZŠ s MŠ J. Murgaša, l. C trieda
 • Alexandra Mišková – ZŠ J. C. Hronského, l. A trieda
 • Emma Benešová – ZŠ J. C. Hronského, l. B trieda
 • Hana Kováčiková – ZŠ Ľ. Štúra, l. A trieda
 • Ema Petrová – ZŠ Ľ. Štúra, l. B trieda
 • Kristína Tóthová – ZŠ Ľ. Štúra, l. C trieda
 • Tímea Polgárová – ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, l. trieda