Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:48  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:49  //  zobrazené: 2138

Protest prokurátora proti VZN mesta Šaľa č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa

číslo: I12/2013

Požadované informácie: protest prokurátora proti VZN mesta Šaľa č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa.

Sprístupnené informácie:
Protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 písmeno a) bod 2., § 25 odsek 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechiky na území mesta Šaľa v znení jeho zmien a dodatkov  – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 5 strán formátu A4.

Prílohy