Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 30.05.2019 - 14:10  //  aktualizácia: 30.05.2019 - 14:11  //  zobrazené: 1197

Prosím Vás o informáciu, či je možné zaviesť na vstupné do kina a kultúrne podujatia okrem súčasnej zľavy ŤZP aj zľavu pre ŤZP – S a pre karty ITIC? Viete prosím odhadnúť, aký by to malo ekonomický dosah na príjem zo vstupného, o k

predkladateľ: Ing. Róbert Andráši

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 16. mája 2019

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 16. 05. 2019,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

 

„Prosím Vás o informáciu, či je možné zaviesť na vstupné do kina a kultúrne podujatia okrem súčasnej zľavy ŤZP aj zľavu pre ŤZP – S a pre karty ITIC? Viete prosím odhadnúť, aký by to malo ekonomický dosah na príjem zo vstupného, o koľko cca by sa nám znížil príjem?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Kino aktuálne poskytuje zľavu 50 % zo vstupného pre držiteľov ŤZP preukazu.

V prípade, ak je občan držiteľom ŤZP – S preukazu, tak dostane 50 %-nú zľavu aj doprovod (sprievod).

V prípade držiteľov kariet ISIC a ITIC, je možné poskytovať zľavu 1 Euro zo vstupenky.

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Mgr. Adriána Kováčová, referentka MsKS, vedúca kina