Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 23.07.2018 - 08:17  //  aktualizácia: 23.07.2018 - 08:18  //  zobrazené: 1722

Propagácia hravou formou

PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

Názov projektu

Propagácia hravou formou

Číslo zmluvy

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 153/2018 (2153/2018/OCR) naše číslo 429/2018 o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu

Program

ÚNSK – DOTÁCIE NA PODPORU CESTOVNÉHO RUCHU (PO

 v súlade so Všeobecným záväzným nariadením samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií podpísaná 12.7.2018.

Financovaný z

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

2018

Ukončenie realizácie aktivít projektu

2018

Schválená dotácia

1800 EUR

Celkové náklady na projekt podľa žiadosti

2920 EUR

Celkové výdavky po verejnom obstarávaní

 

Obsah projektu

V záujme mesta Šaľa je priblížiť náš región, mesto a jeho okolie vrátane nášho krajského sídla nielen dospelým turistom, ale aj deťom, ktorí prídu do mesta objavovať krásy Šale a to prostredníctvom vydania pexesa, puzzle, záložiek do kníh a kalendárikov, na ktorých by boli fotky mesta Šaľa a jeho okolia, zaujímavosti a špecifiká nášho regiónu, okresu, krajského mesta Nitra. Deti a mládež by sa tak hravou formou oboznámili nielen s pamiatkami, ale aj s architektúrou, prírodnými zaujímavosťami a miestami okolo nich. Našim zámerom je vydaním týchto propagačných materiálov poukázať na zaujímavosti a krásy nášho mesta, ktoré je žiaľ hlavne známe ako priemyselné centrum, avšak aj v oblasti cestovného ruchu má čo ponúknuť aj v kontexte okresu Šaľa a Nitrianskeho kraja. Plánujeme v rámci tohto projektu vydať:

  • Pexeso- tvrdý kartón, plnofarebné vyhotovenie s lamináciou – 500 ks
  • Puzzle- 3 druhy, A3, hrubý papier, laminácia – 500 ks
  • Záložky do knihy- 4 druhy, tvrdý papier plnofarebne s lamináciou  - 1000 ks
  • Kalendárik na ďalší rok- tvrdý papier, plnofarebne s lamináciou 90 x 60 mm – 1000 ks

Časť propagačných materiálov by sme poskytli. potreby NSK resp. zahraničného zastúpenia NSK (5%), prípadne pre TIK v Nitre a SACR (spoločne 5%) pre ďalšie propagovanie nášho mesta.

Propagačné materiály budú môcť byť prezentované na rôznych podujatiach, či napomôcť rozvoju mestského turizmu a orientácii turistov, najmä teda tých mladých. Ide o ďalšiu formu podpory cestovného ruchu v mestskej destinácii.