Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 09.07.2019 - 12:38  //  aktualizácia: 09.07.2019 - 12:41  //  zobrazené: 1692

Primátorovi predložili návrh na vznik Komunitného a osvetového centra v Šali

Primátor Šale Jozef Belický sa stretol s poslankyňou MsZ v Šali s Dominikou Jarošovou, študentkou 5. ročníka psychológie a Jozefom Barim, študentom 5. ročníka na Právnickej fakulte. Primátorovi bol na stretnutí predložený vypracovaný materiál, týkajúci sa možného pôsobenia Komunitného a osvetového centra v Šali. Cieľom stretnutia bolo ponúknuť spoluprácu s mestom pri realizácii tohto centra, ktoré by poskytovalo sociálne služby, psychologické poradenstvo a právnu a administratívnu pomoc. Okrem toho sa plánuje zamerať aj na osvetovú činnosť a tak formou rôznych vzdelávacích, preventívnych činností a projektov eliminovať rôzne aktuálne problémy spoločnosti (násilie, drogy, rôzne formy extrémizmu, šikana atď). Poslednou činnosťou, na ktorú sa centrum plánuje zamerať je aj integrácia rôznych sociálnych, etnických a kultúrnych skupín obyvateľov mesta, s cieľom nadviazať bližšie vzťahy.

Primátor Jozef Belický by rád privítal, keby občania nášho mesta dostali takúto službu a boli oboznámení so svojimi povinnosťami, pri vybavovaní rôznych úradných záležitostí. Zároveň by im bola poskytnutá aj pomoc. Primátor predkladajúcim navrhol, aby svoj materiál podrobnejšie rozpracovali a aby ďalej pokračovali v tom, ako vytvoriť vhodný systém, ktorý by dlhodobo takéto služby poskytoval.

 

(dh)