Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 12.09.2019 - 13:32  //  aktualizácia: 12.09.2019 - 13:36  //  zobrazené: 1344

Primátor predstavil projekt súvisiaci s opravou Kultúrneho domu v Šali

Pred pár mesiacmi mesto zrekonštruovalo  Kultúrny dom vo Veči, ktorý teraz pôsobí veľmi moderne. Rekonštrukčnými prácami prešla nielen exteriérová časť budovy, ale aj vnútorné priestory. Kultúrny dom v Šali si zaslúži taktiež takúto opravu. Je dlhoročným miestom, kde sa Šaľania stretávajú pri rôznych spoločensko-kultúrnych podujatiach.

Radnica pred dvomi rokmi požiadala o financie na rekonštrukciu Kultúrneho domu v Šali z nenávratných finančných prostriedkov, keďže rozpočet na opravu kompletne celej budovy ocenenej architektom, sa pohybuje cez 4 mil. eur. Mesto z toho vybralo časť, ktorú je možné urobiť samostatne a to strechu, fasádu a pochôdzne plochy. Tieto časti boli dohromady ocenené na približne 2 mil. eur, mesto ich ale vysúťažilo za 1,6 mil. eur. Z nenávratného finančného príspevku bolo mestu odsúhlasených 800 000 eur, čo predstavuje polovicu z vysúťaženej sumy. To znamená, že na opravu fasády, strechy a pochôdznej plochy, by mesto ešte muselo doložiť druhú polovicu, teda 800 000 eur.

Nový vzhľad šalianskeho „kulturáku“ by oproti terajšej podobe určite prilákal mnohých Šaľanov a návštevníkov mesta. Tí by síce prišli do peknej budovy, kde by ich ale privítali staré a nevyhovujúce vnútorné priestory. Primátor Šale Jozef Belický preto predstavil na augustovom zasadnutí mestského zastupiteľstva projekt na financovanie rekonštrukcie vnútorných priestorov Kultúrneho domu v Šali. Táto rekonštrukcia, ktorá je približne vyčíslená na 1 mil. eur, sa týka kinosály, estrádnej sály, reprezentačného priestoru pred estrádnou sálou a vstupného priestoru do budovy. Oprava kinosály sa odhaduje na sumu 500 000 eur. Na nové sedadlá do kinosály, bol mestu pred piatimi rokmi odsúhlasený príspevok z Audiovizuálneho fondu vo výške 18 000 eur. Mesto ale prišlo k rozhodnutiu, že vymení staré sedadlá za nové až pri rekonštrukcii kultúrneho domu, nakoľko by nemalo zmysel osadenie týchto sedadiel do starej a nevyhovujúcej miestnosti. Nové sedadlá si vyžadujú prispôsobiť daný priestor tak, aby tam pasovali, s čím súvisí aj vymurovanie schodov. Mesto teda odsúhlasené finančné prostriedky na nové sedadlá vrátilo späť Audiovizuálnemu fondu. Minulý rok, sa ale primátor Šale Jozef Belický opäť chopil šance a spolu s referentkou pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy Eliškou Vargovou navštívili Audiovizuálny fond, kde vysvetlili celú situáciu týkajúcu sa danej problematiky. Audiovizuálny fond tak tentokrát na nové sedadlá, ktoré budú stáť približne 100 000 eur, odsúhlasil sumu 36 000 eur.

Po celkovom vyčíslení, ktoré zahŕňa rekonštrukciu kinosály v sume 500 000 eur, plus rekonštrukciu vstupného priestoru a estrádnej sály, by sa náklady pre mesto na opravu vnútorných priestorov, mali vyšplhať na už spomínanú predpokladanú sumu 1 mil. eur. Do opravy fasády, strechy a pochôdznych plôch by mesto ešte muselo doložiť 800 000 eur.

Touto témou sa teda ešte budú zaoberať poslanci i na septembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali. Predmetom bude, či mesto v budúcoročnom rozpočte, je schopné vyčleniť finančné prostriedky na rekonštrukciu Kultúrneho domu v Šali. ,,Verím tomu, že sa nám podarí získať podporu poslancov a že Kultúrny dom v Šali zrekonštruujeme. Mesto, by v tejto fáze ale muselo doložiť takmer 1,8 mil. eur a to nás ešte do budúcnosti bude čakať oprava bábkovej sály, šatní a kancelárskych priestorov,“ doplnil primátor Šale Jozef Belický.

Primátor Šale je tejto rekonštrukcii nanajvýš naklonený, keďže šaliansky kultúrny dom je miestom najväčších podujatí nielen mesta ale i okresu, kraja a celoslovenských podujatí. Každý rok sa tu stretávajú detské talenty na celoštátnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka. Nemožno zabudnúť ani na regionálnu prehliadku divadla a dramatickej tvorivosti Javiskový škriatok. Je dejiskom rôznych divadelných a filmových predstavení a po javisku kultúrneho domu v Šali,  sa už prešlo mnoho ocenených Šaľanov a obyvateľov okresu.

 

 

(DH)