Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 14.08.2019 - 12:32  //  aktualizácia: 16.08.2019 - 08:49  //  zobrazené: 992

Primátor predložil zástupcom vodárenskej spoločnosti sťažnosti občanov

Na pôde Mestského úradu v Šali sa pred niekoľkými týždňami uskutočnilo rokovanie primátora Jozefa Belického so zástupcami Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Dôvodom boli problémy súvisiace s farebne nevyhovujúcou vodou. ,,Intenzívne sa s týmto problémom zaoberáme. Na návšteve bol generálny riaditeľ spoločnosti Marek Illéš, vedúci útvaru interného auditu a vedúci a riaditeľ odštepného závodu Galanta so sídlom v Šali, ktorí dopodrobna vysvetlili, v čom je problém a čo treba spraviť preto, aby sa jedného dňa občania dočkali toho, že si pustia kohútik a potečie voda, ktorá nevykazuje žiadnu žltú či hnedú farbu. Táto voda je nielen odpudivá na spotrebu, ale aj farbí prádlo,“ uviedol primátor Šale Jozef Belický.

Primátor na tomto stretnutí tlmočil problémy s vodou, na ktoré sa sťažovali obyvatelia mesta. Podľa slov vodárenskej spoločnosti, je tento problém spôsobený rôznymi faktormi napr. zloženie vody v studniach, spôsob dopravy vody od studní  k spotrebiteľom, materiál a kvalita vodovodných potrubí, spôsob dezinfekcie vody, hydraulické pomery v rozvodnej sieti a pod.. Spôsob dezinfekcie vody v Jelke sa zmenil v roku 1996. Primátor sa zaujímal, či by nebolo  teda možné vrátiť sa pôvodnému systému, ktorý by tieto problémy nespôsoboval. Vodárenská spoločnosť reagovala na túto pripomienku tým, že by to bolo možné, ale systém by si vyžadoval oveľa väčšie bezpečnostné opatrenia a opätovné vybudovanie zázemia v Jelke a zároveň treba posúdiť aj ostatné faktory a prijať systémové opatrenia za účelom zlepšenia kvality vody. Všetky opatrenia sú ale finančne  a aj časovo náročné. „Chceme pre občanov čistú vodu, nás nezaujíma, kde sa príjmu aké opatrenia. Ľudia si za vodu platia a oprávnene očakávajú kvalitné služby,“ doplnil primátor Jozef Belický.

Vodárenská spoločnosť sa mestu prisľúbila, že do  septembra predloží písomné stanovisko k sťažnosti mesta na kvalitu vody.

 

 

(DH)