Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.05.2012 - 11:14  //  aktualizácia: 07.05.2012 - 11:14  //  zobrazené: 1965

Prijalo mesto podnet http://www.odkazprestarostu.sk/sala/podnety/1331/go-trabi-go oznámený dňa 12. 12. 2011?

číslo: I11/2012

Požadované informácie:

1. Prijalo mesto podnet   http://www.odkazprestarostu.sk/sala/podnety/1331/go-trabi-go oznámený dňa 12. 12. 2011?
2. Aké kroky vykonalo mesto vo veci tohto podnetu? Ak bolo vo veci začaté správne konanie – sprístupniť rozhodnutie z tohto konania.

Sprístupnené informácie:

1. Mesto Šaľa Váš podnet prijalo dňa 12. 12. 2011.
2. Ku  dňu 24. januára 2012 boli kontaktovaní okolo bývajúci obyvatelia za účelom zistenia majiteľa vozidla zn. Trabant. Po zistení majiteľa vozidla bol tento predvolaný za účelom riešenia prípadu – odpratania vozidla z verejnej komunikácie. Prípad je v štádiu riešenia.