Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.04.2018 - 12:35  //  aktualizácia: 06.04.2018 - 12:36  //  zobrazené: 1575

Preveriť stav stromu pri bytovom dome na Nivách. Prosím o preverenie poškodeného stromu, či ho nebude treba vyrúbať, aby neprišlo k zraneniu občanov.

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 22. marca 2018


V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 22. 03. 2018,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

1. Preveriť stav stromu pri bytovom dome na Nivách. Prosím o preverenie poškodeného stromu, či ho nebude treba vyrúbať, aby neprišlo k zraneniu občanov.
2. Prepadnuté kanalizácie
Prosím, aby mesto v čo najkratšom čase začalo riešiť opravu prepadnutej cesty, chodníka kvôli zlému stavu kanalizácie v meste Šaľa aj v mestskej časti Veča, lebo ich každoročne pribúda a niektoré sú aj dosť nebezpečne podmyté.
Nebezpečný stav je pri zastávke Lúčna vo Veči, je tam podmytý chodník a kanalizácia je prasknutá, všetko steká do kanalizácie a je otázka času, kedy sa úplne prepadne chodník aj nástupný ostrovček pre MHD (pri bytových domoch).

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

1. Dňa 27. 03. 2018 bol vykonaný výrub poškodeného stromu.
2. Spomínané prepady sú momentálne riešené v spolupráci so správcom kanalizácií. Príčiny vzniku sú z nedostatočne tesniacej kanalizácie a priebežne sú poruchy odstraňované.

S pozdravom

  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:
Ing. Gabriela Braníková, referent životného prostredia
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností