Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 10.01.2020 - 13:22  //  aktualizácia: 14.12.2020 - 08:33  //  zobrazené: 2385

Prevencia kriminality v Šali 2019„Projekt bol finančne podporený

Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

 

 

Názov Projektu

Prevencia kriminality v Šali 2019

Číslo zmluvy

Zmluva č.  99/NR/2019  (925/2019) zo dňa 9.12.2019

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality uzatvorená podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2008 Z. z.“) a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, a podľa uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 1 zo dňa 26. septembra 2019 k schváleniu dotácií z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2019

zverejnené v CRZ

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4351432&l=sk

Financovaný z

 „Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Prijímateľ

Mesto Šaľa

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

2/2020

Ukončenie realizácie aktivít projektu

12/2020

Výška poskytnutej dotácie

9 000,00 EUR

Celkový rozpočet podľa žiadosti projektu

17 652,00 EUR

Celkový rozpočet po verejnom obstarávaní

16 526,40 EUR

 

Obsah projektu:

Predmetom našej žiadosti je obstaranie, dodávka a montáž 6 statických kamier  v okrajových častiach mesta a 2 otočných kamier na verejné priestranstvá v meste Šaľa podľa odporúčaní ORPZ v Šali a MsP Šaľa. Na základe spoločného vyhodnotenia stavu kriminality a potenciálnych rizikových lokalít z pohľadu trestnej činnosti boli preverené možnosti inštalácie kamier v teréne a navrhnuté je rozšírenie kamerového systému. Bola zohľadnená aj požiadavka polície, aby statické kamery boli schopné identifikovať ŠPZ vozidiel v premávke a tiež najmä s ohľadom na množiace sa krádeže vlámaním do rodinných domov v mestskej časti Šaľa, ďalej do lokalít pohybu skupiniek, ktoré polícia má záujem monitorovať s ohľadom na kriminalitu, tiež do možných únikových trás páchateľov a miest s opakujúcimi sa trestnými činmi, kde by umiestnenie kamier napomohlo k ich skorému objasneniu.

 

Ciele projektu:

  1. znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti  - cieľavedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo umožňujú kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť s cieľom ich predchádzania, potláčania a zamedzovania prostredníctvom rozšírenia kamerového systému v meste
  1. zvyšovanie bezpečnosti okresného mesta - prevenciou kriminality vytvárať predpoklady pre bezpečný život v meste.

 

Lokality:

Nové kamery (6x statických a 2x otočná) budú inštalované v katastri mesta Šaľa a v mestskej  časti Veča v nasledovných 6 lokalitách:

  1. Statická.  stĺp el. osvetlenia, Diakovská cesta - smer: žel. priecestie
  1. Statická.  stĺp el. osvetlenia, pred políciou ul. SNP - smer: križovatka SNP a Kráľovská ul.

Statická.  stĺp el. osvetlenia, vjazd od Galanty - smer: Kráľovská ul.

  1. Statická.  stĺp el. osvetlenia, výjazdy do Galanty - smer: výjazd na Galantu a Královú nad Váhom,
  1. Otočná.  stĺp el. osvetlenia, križovatka ulíc Hlavná a Vlčanská –
  1. Otočná.  stĺp el. osvetlenia, križovatka ulíc Dolná a Pázmaňa
  1. 2x Statická.  stĺpy el. osvetlenia Slnečná ul.

 

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra -  Okresného úradu Nitra  na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na základe  uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality