Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.10.2018 - 13:51  //  aktualizácia: 19.10.2018 - 13:53  //  zobrazené: 329

Prerušenie poskytovania služieb pre občanov v dňoch 25. 10. 2018 (štvrtok) a 26. 10. 2018 (piatok)

Mestský úrad v Šali oznamuje občanom, že

 

v dňoch 25. 10. 2018 (štvrtok) a 26. 10. 2018 (piatok)

 

nebude poskytovať služby občanom na úsekoch:

  • pokladňa
  • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
  • matričný úrad
  • referát evidencie obyvateľstva a ohlasovňa

                                    

ktoré sú t. č. presťahované do budovy Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským P. Pázmánya, ul. P. Pázmaňa č. 48.

 

                                                                                     Ing. Jana Nitrayová v. r.

                                                                        prednostka Mestského úradu v Šali