Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.05.2012 - 10:51  //  aktualizácia: 17.05.2012 - 10:52  //  zobrazené: 2204

Predpoklad doby výkupu pozemkov pod obchvatom mesta Šaľa I/75

číslo: I28/2012

Požadované informácie: predpoklad doby výkupu pozemkov pod obchvatom mesta Šaľa I/75, na ktoré bolo vydané územné rozhodnutie a zahájené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebnej dokumentácie.

V zmysle § 15 ods.1 zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bola žiadosť postúpená na Slovenskú správu ciest, Investičná výstavba, Miletičova 19, 820 05  Bratislava, ktorá má požadované informácie k dispozícii.